هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری ث(4900) شامل آزمایش های شمارۀ 18 - 19 - 20 - 21 - 22 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی 1 را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های زیر است.

    1. شمارۀ ۱۸ مولکول ها، دست در دست هم

    2. شمارۀ ۱۹ پرده ای از آب

    3. شمارۀ ۲۰ اقیانوسی از هوا

    4. شمارۀ ۲۱  نی غواص

    5. شمارۀ ۲۲ شناوری

هم اکنون هزینه عضویت 4,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید