هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری ج (3900)شامل آزمایش های شمارۀ 24 - 25 - 27 - بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 28 را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های زیر است:

۲۴-  انرژی به انرژی

۲۵- انتقال انرژی

۲۷- از گرما تا حرکتچ

۲۸- قایق بخار

 

هم اکنون هزینه عضویت 3,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید