هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری پ (4900) شامل آزمایش های شمارۀ 5 - 6 - 10- 11 - 12 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 را انتخاب کردید

گزارش کار های سری ب شامل آزمایش های زیر است:

۵- رطوبت هوای بازدمی

۶- کربن دی اکسید در هوای بازدمی

۱۰- جوشاندن آب بدون گرما

۱۱ – حرکت آب با گرمای دست

۱۲- بازی دما با انحلال پذیری

هم اکنون هزینه عضویت 4,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید