هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری آ (2900) آزمایشگاه علوم تجربی 1 بخش مربی ، آزمایش های شمارۀ 1 - 2 - 3 را انتخاب کردید

سری الف شامل گزارش کار آزمایش های زیر است:

  1. جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار

  2. هلال های متفاوت از ماه

  3. فوران آب های زیرزمینی

  4. بخش قابل رویت ماه (رایگان)

هم اکنون هزینه عضویت 2,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید