هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه 4900 تومان (آزمایشگاه علوم تجربی2- بخش مربی) را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های آزمایش های زیر است:

  1. استخراج آهن با کبریت

  2. مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف

  3. شبیه و شبیه تر

  4. رنگ آمیزی با عنصر

  5. جنگل سیاه

  6. واکنش زمان سنج

  7. زور آزمایی با شیمی

هم اکنون هزینه عضویت 4,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید