هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

اشتراک ویژه آزمایش های دستورالعملی

گزارش کار آزمایشگاهی مکمل بسیار خوبی برای کارهای عملی است و نگارش صحیح آن می تواند به ارتقای کیفی و کمی آموزش های عملی کمک شایانی بنماید. در زیر برای آزمایش های دستورالعملی علوم تجربی۱ گزارش کارها یی تهیه شده است که امیدواریم در آموختن مطالب درسی به شما کمک کند.  

تخمین مسافت ومهارت استفاده از نقشه

۱-تخمین مسافت یعنی تعین فاصله تقریبی بین دو نقطه.