گزارش کار آزمایشگاهی مکمل بسیار خوبی برای کارهای عملی است و نگارش صحیح آن می تواند به ارتقای کیفی و کمی آموزش های عملی کمک شایانی بنماید. در زیر برای آزمایش های دستورالعملی علوم تجربی۱ گزارش کارها یی تهیه شده است که امیدواریم در آموختن مطالب درسی به شما کمک کند.  

 


 

سری آ

سری آ دارای گزارش کار های دستورالعملی شماره های

۱-۱۵-۲۰-۲۵

 

 

کلسیم کربنات در صدف

آزمایش شمارۀ ۲۵ پوسته تخم مرغ

 

 

 

 


 

سری ب

سری ب دارای گزارش کار های دستورالعملی شماره های

۹-۱۰-۱۱-۱۴

استخوان های محکم و انعطاف پذیر

آزمایش شمارۀ ۱۱ استخوان ها

 

 

 

منتظر گزارش کار های سری بعدی ما باشید