[ad] Empty ad slot (#4)!

آسان آزمون ساز.با آزمون ساز به راحتی می توانید امتحانات تشریحی طراحی و پرینت بگیرید.سوالات برگزیده را های لایت کنید و دکمۀ افزودن را کلیک کنید.

علوم نهم

نمونه سوالات فصل اول علوم نهم

بسمه تعالی

نمونه سوالات فصل اول

1-مواد به چند دسته تقسیم می شوند؟1- خالص 2- مخلوط.

2-مواد خالص به چند دسته تقسیم می شوند؟1-عنصر 2- ترکیب

3-عناصر به چنددسته طبقه بندی  می شوند؛نام ببرید.فلزها؛غیرفلزها

4-با کشف فلزها و شناخت آنها ، انسان روش هایی برای……………..ارائه کرده است ساخت اشیای مفید و گوناگون .

5-نقش فلزها رادرزندگی روزانه بنویسید.

ازفلزهادر ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و .. استفاده می شود

6-ویژگی های مس رابنویسید.

فلزی براق وسرخ رنگ ؛ اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن؛ نقش مهمی در صنعت کشور. رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن

7-مس مانند اهن از طریق ................در دمای بالا بدست می آید.ذوب سنگ معدن مس

8-چرا فلزمس کاربرد زیادی درزندگی ما دارد؟فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن کاربرد زیادی درزندگی ما دارد

9-ازکاربردهای مس درزندگی روز مره چندمثال بزنید.

سیمهای برق؛کات کبود؛آلیاژبرنز؛آلیاژ مفرغ و...............

10-آیافلزها واکنش پذیری یکسانی دارند؟توضیح دهید.

خیر مثلا"فلز مس با اکسیژن به کندی ترکیب می شود درحالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را در شعله چراغ گرم به سرعت می سوزد و نور خیره ای تولید می کند

آهن نیز با اکسیژن به کندی ترکیب شده و به زنگ آهن تبدیل می شود برخلاف مس ،منیزیم و آهن، طلا با اکسیژن ترکیب نمی شود. از این رو از آن برای کارهای تزئینی

استفاده می شود. بنابراین در واکنش با اکسیژن، منیزیم واکنش پذیرتر از آهن و مس است.

10-ظروف مسی زودتر زنگ می زنند یاظروف آهنی؟چرا؟

ظروف آهنی-زیراواکنش پذیری آهن ازمس بیشتراست

11- هوا یک مخلوط گازی و همگن است.

12- گاز های هوا ی سالم همگی از عنصرهای نافلز تشکیل شده اند.

13-گاز اکسیژن درهوا بصورت مولکول............... وبه حالت.................وجود دارد.

دو اتمی-عنصر

14-نقش اوزون درهوا چیست؟

گاز اوزون از رسیدن پر تو های خطرناک فرا بنفش به زمین جلوگیری می کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می کند.

15-کاربرد های اکسیژن رابنویسید.

عنصر اکسیژن علاوه بر کاربرد برای تنفس جانداران به صورت گاز (2O)نقش مهمی در صنعت دارد. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب ها وجود دارد. یکی از ترکیب هایی که اکسیژن در ساختار آن وجود دارد، سولفوریک اسید با فرمول H2SO4 است.

16-فرمول شیمیایی چیست؟

17- فرمول شیمیایی سولفوریک اسید چیست؟

18-عنصرهای تشکیل دهنده سولفوریک اسید رانام ببرید.

19- کاربرد های سولفوریک اسید رابنویسید.

20-ویژگی های گوگرد رابنویسید.

21- اتم های اکسیژن وگوگردراباهم مقایسه کنید.

22-نقش چرخه نیتروژن درطبیعت را بنویسید.

23-کاربرد های گازنیتروژن رابنویسید.

بخش عمده گاز نیتروژن تولید شده از هوا به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به

کار می رود؛آمونیاک نیز در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد.

24-کاربردعنصرهای فسفر، سیلیسیم، کربن را بنویسید.

نگهداری مواد غذایی ؛گرافیت مغز مداد؛کود شیمیایی؛سیلیسیم،شیشه،سرامیک؛ کبریت سازی

25-مدل اتمی بور را برای Si14 ،C6 ،N7 و P15 رسم کنید؟ مدل اتمی کدام عنصرها به هم شباهت دارد؟ چرا؟

26-چرا به خمیر دندان فلوئور اضافه می کنند؟

زیرافلوئور از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند

27- شباهت مدل اتمی فلوئور وکلر رابنویسد.

مدل اتمی بور فلوئور نشان می دهد این عنصر در مدار آخر خود 7 الکترون دارد.کلرCl نیز از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه فلوئور است

28-برخی ازکاربرد های کلرو ترکیب های آن را بنویسید.

29- چرا عنصرها را طبقه بندی می کنند.

طبقه بندی مطالعه عنصرها را آسان تر می سازد، زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند، خواص نسبتا مشابهی دارند.

30- یکی از ویژگی هایی که می توان براساس آن عنصرها را طبقه بندی کرد، تعداد الکترون های مدار آخر اتم است.

31-در طبقه بندی عنصرها؛ عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آن برابر است، در یک ستون قرار می گیرند.

32-ویژگی های فلزسدیم رابنویسید.

33-چه عنصر هایی در ستون آخر جدول طبقه بندی عنصر هاقرار دارند ؟

34-در مدل اتمی بور درستون آخر چه ویژگی مشترکی مشاهده می شود؟

عنصر های این ستون در طبیعت به حالت گازی وجود دارند و به گاز های نجیب معروفند

35-عنصر ها نقش مهمی در فعالیت های بدن دارند.

36-هریک ازعنصرهای زیرچه نقشی دربدن دارند.

آهن (در ساختمان هموگلوبین شرکت دارد)    سدیم و پتاسیم (در فعالیت های قلب )  ید (در تنظیم فعالیت های بدن )      و کلسیم (در رشد استخوان ها )

37-درتصویر زیردرصدبرخی عنصرهادر زمین وبدن انسان مقایسه شده است . نقش این عنصر ها رابنویسید.

38-الیاف هاساختمان پلیمری دارند.

39-پلیمر یا بسپارچیست؟ هر پلیمر از اتصال تعداد زیادی مولکول های کوچک به یکدیگر به دست می آیدبسیاری از ترکیب های دیگر نیز به همین شیوه تهیه می شوند .ترکیبی که به این روش تهیه می شود پلیمر یا بسپار نامیده می شود .

40- مونومرچیست؟ مولکول های کوچکی که برای تهیه پلیمر به کار می روند مونومر نامیده می شوند.

41-انواع پلیمر رانام ببرید.

پلیمرها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. پشم، ابریشم، پنبه و سلولز نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی اند که از گیاهان یا جانوران به دست می آیند.

42-ازکدام نوع پلیمر در تهیه پارچه استفاده می شود.پلیمرهای طبیعی

43-برخی ازکاربردهای پلیمرهای طبیعی رابنویسید.

ازپلیمرهای طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه پوشاک ووسایل مورد نیاز استفاده می شود

44-علت استفاده ازپلیمرهای مصنوعی را بنویسید.

با افزایش روزافزون جمعیت که سبب شد نیازهای انسان نیز افزایش یابدو به کارگیری پلیمرهای طبیعی به تنهایی نتوانست پاسخگوی تقاضاها باشد. علاوه بر این تهیه وسایل از آنها پرهزینه گردید.

45-تولید پلیمرهای مصنوعی از نفت مورد توجه دانشمندان ومتخصصان قرار گرفت.

46-برخی کاربرد پلیمر ها ی مصنوعی را بنویسید.

پلاستیک( نایلون)، تهیه سیمان، تورملامین دستگیره کاشی ؛تهیه ژاکت،شال؛بطری پلاستیکی برای نوشیدنیها؛ بسیاری از قطعات خودرو ، مصالح ساختمانی ، مواد بسته بندی ، وسایل شخصی

47-معایب استفاده ازپلاستیک ها رابنویسید.

پلاستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند و برای مد ت های طولانی در طبیعت باقی می مانند. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می کند.

48-منظور ازبازگردانی پلاستیک چیست؟

49-کارخانه پلاستیک سازی به منظور افزایش کیفیت فراورده های حاصل از بازگردانی

پلاستیک های پر مصرف چه اقداماتی را انجام داده اند ؟

کارخانه پلاستیک سازی به منظور افزایش کیفیت فراورده های حاصل از بازگردانی

پلاستیک های پر مصرف کد های ویژه ای را برای هر یک از آنها معین کرده اند .

50-استفاده از کد دربازگردانی پلاستیک ها چه فایدهای دارد؟

تفکیک زباله های پلاستیکی به کمک این کد ها بسیار آسان است و سبب می شود تنها یک نوع ماده پلاستیکی بازگردانی شود .

در هر یک از سوالات زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
-1 کدام یک از فلزات زیر رسانایی الکتریکی بالاتري نسبت به بقیه دارد؟
الف) مس                   ب) آلومینیوم                     ج) روي                       اد) آهن
-2 کدام فلز واکنش پذیري بیشتري با اکسیژن دارد؟
الف) آهن                ب) طلا                        ج) منیزیم                  د) مس
-3 عنصري که به عنوان یک افزودنی در خمیردندان براي جلوگیري از پوسیدگی دندان استفاده می شود؟
الف) فلوئور              ب) ید                  ج) کلر                   د) گوگرد
-4 کدام دو عنصر در لایه آخر مدل اتمی بور داراي تعداد الکترون هاي مساوي هستند؟
الف) S16 , Ne10        ب)        Si16 , P15             ج)    F9 ,C14                        د) S16,N7
-5 کدام دسته از عنصرها در ستون آخر جدول طبقه بندي عنصرها قرار می گیرند؟
الف) فلزا          ب) گازهاي هوا                 ج) گازهاي نجیب                 د) نافلزات غیر گازي

جاهاي خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.
-6 مولکول هاي کوچکی که براي تشکیل پلیمر به کار میروند، ..................................... نام دارند.
-7 عنصرها را بر اساس تعداد .......................................... طبقه بندي می کنند.
-8 گاز ........................................ به عنوان یک لایه محافظ براي جلوگیري از نفوذ پرتوهاي فرابنفش به زمین عمل میکند.
-9 از عنصر .......................... به عنوان گرافیت در مغز مداد استفاده می گردد.
-10 پارچه از رشته هاي باریکی به نام ................................ درست می شود.

هر یک از تعریف های زیر مربوط به کدام مادۀ فلزی یا غیر فلزی است؟

فلز نسبتاً قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار است. در بین فلزات خالص، تنها خاصیت
هدایت الکتریکی نقره در حرارت اتاق از این فلز بیشتر است. ...............................
-12 عنصري غیرفلزي است که در طبیعت به صورت خالص یافت نمیشود. این ماده مانند فلزات میدرخشد و از آن در ساخت پیلهاي
نوري- برقی، ترانزیستور و ابزارهاي الکترونیکی استفاده می شود. ...............................
-13 به دو صورت گاز و مایع وجود دارد. در شرایط محیط به صورت گاز بوده و رنگ سبز متمایل به زرد می باشد. از این گاز براي ضدعفونی
آب استفاده می گردد. .............................

-14 در هر یک از موارد زیر کدام عنصر نقش دارد؟
ساختمان هموگلوبین:             رشد استخوان ها :                 تنظیم فعالیت هاي بدن:        فعالیت قلب:

15-در هر یک از مواد زیر مس به چه شکلی مورد استفاده قرار گرفته است؟
سیم مسی :                          کات کبود:                                            برنز:

16 الف) منظور از چرخۀ نیتروژن چیست؟
ب) شکل زیر، نمودار ساده اي از چرخۀ نیتروژن را نشان می دهد. روي هر پیکان عامل یا فرآیند مؤثر در تبدیلات نیتروژن نوشته است.
جاهاي خالی در نمودار را کامل کنید.

17- چند مورد از کاربردهاي آمونیاك را بیان کنید.

18 در شکل زیر ساختار مولکول دو ترکیب نشان داده شده است. یکی ترکیبی از گاز نیتروژن با هیدروژن و دیگري ترکیبی از گاز اکسیژن با هیدروژن است. فرمول شیمیایی این دو ماده و نام هر یک را بنویسید.

19 مدل اتمی بور براي سه عنصر به صورت زیر است. این عناصر چه شباهت و چه تفاوتی دارند. در کدام ستون از جدول تناوبی عنصرها
قرار می گیرند؟ خاصیت اصلی این گروه از عناصر چیست؟

0 هر یک از کاربردهاي زیر مربوط به کدام گاز نجیب (بی اثر) است؟
- گازي سبک تر از هوا که براي پر کردن بالون ها استفاده می شود.
- در پر کردن لامپ هاي الکتریکی از آن استفاده می شود و در اثر تخلیۀ الکتریکی نوري شفاف به رنگ سرخ مایل به نارنجی تولید می کند.
- استفاده از این گاز در جوشکاري متداول است.

21 شکل زیر زنجیر پلی اتیلن را نشان می دهد. نام دو عنصر اصلی تشکیل دهندة مولکولهاي این زنجیر را بنویسید؟

مولکول سازنده پلی اتیلن چه نام دارد؟

این مولکول را در شکل مشخص کنید.

2 پلیمرهاي طبیعی و مصنوعی از چه منابعی به دست میآیند؟ براي هر کدام مثال بزنید.

3 مدل اتمی عناصر زیر را رسم کنید و جدول را کامل کنید.

در هر یک از سوالات زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
-1 کدام ترکیب براي ضدعفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار می ررود؟
الف) اتیلن گلیکول          ب) آمونیاك             ج) اتانول                       د) آب آهک
-2 محلول کدام ماده در آب داراي رسانایی الکتریکی نیست؟
د) پتاسیم یدید ج) نمک خوراکی ب) اتانول الف) کات کبود
-3 به جاذبۀ بین یون هاي مثبت و منفی ................................ گفته می شود؟
الف) پیوند مولکولی                ب) پیوند یونی                ج) آنیون                            د) کاتیون
-4 یک پیوند یونی از انتقال الکترون از از یک اتم ....................... به یک یا چند اتم ...................... حاصل می شود؟
الف) فلزي - فلزي        ب) غیرفلزي- غیرفلزي          ج) فلزي-غیرفلزي          د) غیرفلزي- فلزي
-5 در مواد کدام گزینه، به ترتیب داد و ستد الکترونی و مشارکت الکترونی انجام شده است ؟
الف) آب - نمک       ب) کربن دي اکسید - آب      ج) نمک- منیزیم اکسید   د) منیزیم اکسید- کربن دي اکسید

نمودار زیر را براي مواد خالص کامل کنید.

-7 طرف دوم واکنش شیمیایی زیر را که درون آب انجام می شود، کامل کنید.
.……… + ..……… → سرب نیترات + پتاسیم یدید
علت تشکیل رنگ زرد در این واکنش چیست؟

مواد زیر را در دو دسته مواد مولکولی و مواد یونی دسته بندي کنید؟
اتانول – کات کبود – شکر – آمونیاك – نمک خوراکی – پتاسیم پرمنگنات

مواد یونی مواد مولکولی

-9 چرا محلول نمک در آب رساناي الکتریکی است ولی محلول شکر در آب رساناي الکتریکی نیست؟
-10 ویژگی هاي آب شور نسبت در مقایسه با آب خالص را بیان کنید؟

با توجه به واکنش هاي زیر، جدول را کامل کنید.


اتم کلر پایدارتر است یا یون کلرید؟ چرا؟

با توجه به ساختار اتمی F و Na  به سوالات زیر پاسخ دهید.الف) معادله واکنش شیمیایی این دو اتم را بنویسید و ساختار اتمی ترکیب حاصل را رسم کنید.

ب) هر یک از ذرات زیر چه نوع باري دارند؟

ج) علت تشکیل پیوند یونی بین یونهاي +Na و -F چیست؟

مولکول آمونیاك از پیوند کووالانسی بین 1 اتم نیتروژن و 3 اتم هیدروژن تشکیل میشود. با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) با تعداد اتم هاي داخل ظرف، چند مولکول آمونیاك درست میشود؟

ب) ساختار اتمی مولکول آمونیاك را با رسم شکل نشان دهید.

ج) هر اتم نیتروژن در چند پیوند کووالانسی مشارکت میکند؟

د) فرمول آمونیاك را بر اساس مدل اتم-پیوند رسم کنید.

-هر یک از شکلهاي زیر چه نوع پیوندي (یونی یا کووالانسی) را نشان میدهند؟ در هر کدام چه تعداد الکترون مبادله شده است یا به
اشتراك گذاشته شده است؟

) کدام ماده مولکول های مشخص و جدا از هم دارد؟

1)الماس: نوعی ماکرو مولکول اتم های کربن است و ترکیب نیست.

2) الکل: ترکیب مولکولی کوالانسی است و مولکول های مشخص و جدا از هم دارد.

3) نمک خوراکی : یک ترکیب یونی است.

4) مس: ساختار اتم دارد

2) برای ساختن ترکیب یونی که دارای 2000 یون منفی کلر است به چند یون مثبت منیزیم نیازمندیم؟

1) 2000

2) 1000 یون منیزیم دو بار مثبت دارد  پس با دوبرابر یون منفی کلر ترکیب یونی ایجاد می کند.

3) 40000

4) 3000

3) کدام ماده الکترولیت نیست؟

1) اتیلن گلیکول همان ضد یخاست کهیک ترکیب آلی است

3) نمک طعام محلول

3) سدیم هیدرواکسید

4) محلول مس سولفات

مونه سوالات فصل سوم علوم نهم

ت

بسمه تعالی

فصل 3

1-انســان ها چگونه ســبب برهــم خــوردن چرخه هــای طبیعــی شــده اند؟

 بــا مصــرف رویــه و غیرمنطقــی منابــع

2- یكــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت.

3-چند نمونه چرخه هــای طبیعــی رانام ببرید.

چرخه آب ؛سنگ؛ غــذا، زندگــی گیاهــان و جانــوران؛کربن و...

4- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید. (تــوازن چرخه هــا در كــره زمیــن چه موقع به هــم می خــورد؟)

چرخه هــا ی طبیعی بــا یكدیگــر ارتبــاط دارنــد. به طــوری كــه تغییــری هرچنــد انــدك در یكــی از چرخه هــا، بــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اثــر می گــذارد و در نتیجــه تــوازن چرخه هــا در كــره زمیــن به هــم می خــورد.

5-چرخه چیست؟

چرخه، مجموعه  ای از تغییرهاست كه هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تكرار می شود.

6- خداوند چرا این چرخه ها آفریده است؟

آفریدگارهستی باقرار دادن چرخه های طبیعی؛زمین راگاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران قرار داده است

7-یكــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی را نام ببریدو در بــاره ایــن رویــداد و عوامــل موثــر بــرآن و نتایــج احتمالــی آن چندسطر بنویسید.

بازشــدن زود هنــگام شــكوفه هــای درختــان در زمســتان یكــی از تبعــات بــر هــم

خوردن چرخه هــای طبیعــی اســت.

8-ادامــه حیــات جانــداران به چه چیزی بســتگی دارد؟

بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی

9- اهمیت چرخه ها را بنویسید. (به ما چه کمکی می کنند؟)بــه مــا كمــك خواهــد كــرد تــا بتوانیــم روشهــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی فراهــم كنیــم.

10-چرخــه كربــن چیست؟

چرخــه كربــن، نوعی چرخه ی طبیعــی که درآن تغییرهــای گوناگونــی در هــوا كــره، ســنگ كــره و آب كــره انجــام می شــود و كربــن بــه شــكل كربن دی اكســیدمصــرف یــا تولیــد می شــود. به طــوری كــه مقــدار كربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد.

11-هرگونــه تغییــر در چرخــه کربن،چه مشــكلاتی را می توانــد ایجــاد می کند؟

می توانــد مقــدار كربن دی اكســید را در هــوا تغییــر دهــد و مشــكلاتی را ایجــاد كنــد.

12-شــكل زیــر الگویــی ســاده از چرخــه كربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن بــاره توضیح دهید.

كربن ذخیره شده در

هوا كره

كربن ذخیره شده در                           كربن ذخیره شده در آب، خاك و

جانداران                                                  سوخت های فسیلی

-شكل زیر چرخه ای از كربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

الف.در مــوارد مشخص شــده بــا «1»، «2»، «3» و... آیــا گاز كربن دی اكســید مصــرف می شــود یــا تولیــد؟

ب. كدامیك از بخش های نشان داده شده، در چرخة طبیعی كربن وجود ندارد؟

پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟توضیــح دهیــد.

14-ســوخت های فســیلی شــامل.............و.............و............. كــه در طــی میلیــون هــا ســال تشــكیل شــده اســت.

زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی

15- در اثــر ســوختن،ســوخت هایی که دارای كربــن هســتند چه ماده ای وارد هوا می شود؟

مقادیــر بســیار زیــادی گاز 2 CO بــه هواكــره وارد مــی كننــد.

16-یكــی از نتایــج افزایــش بیــش از انــدازه كربــن دی اكســید درهــواكــره رانام ببرید، افزایــش دمــای كــره زمیــن ودر نتیجــه ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا

17-چرا كشــورهای جهــان ؛پروتكلــی را امضــا كــرده انــد تــا دولــت هــا مقــدار كربــن دی اكســید تولیــد شــده توســط كشورشــان را كنتــرل كننــد؟

زیرا پیــش بینــی مــی شــود كــه اگــر تولیــد كربــن دی اكســید بــا آهنــگ فعلــی پیــش بــرود تــا ســال 2050(1430)حــدود یــك ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا كاهــش آهنــگ تولیــد كربــن دی اكســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود.

18-نفــت خــام چیست؟

نفــت خــام، مایــع غلیــظ و ســیاه رنگی اســت.

19- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟

شــناخت نفــت خــام به تدریــج ســبب شــد اســتفاده از آن گســترش پیــدا كنــد

و در مــدت كوتاهــی راه و روش زندگــی انســانها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرارگرفــت. بــه طــوری كــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و كشــاورزی بــه خوبــی رشــد كردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اكثــر بیمــاری هــا غلبــه كننــد یــا آن هــا را بــه كلــی ریشــه كــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی بــالا تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا كــرد. همــه ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام بــود.

20- چه استفاده هایی از نفت می شود؟

تامیــن انــرژی ؛ ســاختن فــراورده های نــو

21-به نظــر شــما امــروزه در جهــان نفــت خــام را بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند یــا از آن بــرای ســاختن فــراورده نــو اســتفاده می كننــد؟

بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند

22-كاربردهــای نفــت خــام را بنویسید.

تامین انر زی؛درصنعــت حمــل و نقــل (شامل انــواع خودروهــا و هواپیماهــا و آسان شدن مســافرت) ؛درصنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و كشــاورزی وپلاستیک سازی و............

23-به طور میانگین نفت مصرفی درسطح جهان صرف چه کارهایی می شود؟( بررسی ها حاکی از چه چیز هایی در مصرف نفت است؟)

بررســی ها نشــان می دهــد كــه به طــور میانگیــن چهارپنجم نفــت مصرفــی در ســطح جهــان صــرف ســوختن و تأمیــن انــرژی در بخش هــای مختلــف ماننــد خانه هــای مســكونی، حمل ونقــل، تولیــد انــرژی الكتریكــی در نیروگاههــا و... می شــود. در حالی كــه فقــط یک پنجم آن صــرف ســاختن فراورده هــای ســودمند و تــازه می شــود!

24- مندلیف شــیمیدان روســی ده ها ســال پیش ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی رابه چه چیزی تشبیه کرد.

مندلیفهشــدارداد كــه ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی ماننــد آن اســت كــه آشــپزخانه را بــا ســوزاندن اســكناس روشــن نگــه داریــم.

24- چرا نفــت خــام را بیشتربــرای تولیــد انــرژی می ســوزانیم تا مــواد ســودمند ؟

زیراآســانی دسترســی بــه نفــت خــام و افزایــش نیــاز بــه انــرژی بــه دلیــل افزایــش جمعیــت ســبب شــده اســت كــه هم چنــان از ایــن مایــع ارزشــمند بیــش تــر بــرای تهیــه ســوخت اســتفاده شــود.

25-روزانــه در سراســر جهــان تقریبــاچه مقدارنفــت مصــرف می شــود؟

تقریبــا80000000 بشــكه نفــت

26-هــر بشــكه نفــت خــام برابــر چند لیتــر اســت؟ 159لیتر

27-با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.

بیش ترین میزان كشف نفت خام مربوط به كدام دهه است؟

پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام با كشف آن برابر است؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان كشف آن پیشی گرفته است؟

28-دربــاره راه هــای كاهــش وابســتگی اقتصــاد كشــور بــه نفــت خــام چه مواردی راپیشنهاد  می كنیــد؟

29-نفت خام ترکیبی ازچه موادی است؟

نفــت خــام مخلوطــی از صدهــا تركیــب بــه نــام هیدروكربــن اســت. البتــه همــراه نفــت خــام، همــواره مقــداری نمــك، آب و گوگــرد نیــز یافــت می شــود.

30- هیدروكربن هــا از چند عنصــر ســاخته شــده اند

هیدروكربن هــا از دو عنصــر كربــن و هیــدروژن ســاخته شــده اند.

31-در هــر مولكــول هیدروكربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای كربــن چگونه بــه یكدیگــر متصل انــد؟مثال بزنید.

در هــر مولكــول هیدروكربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای كربــن از طریــق پیوندهــای كووالانســی بــه یكدیگــر متصل انــد.بــرای نمونــه، در متــان كــه ســاده ترین هیدروكربــن اســت، هــراتــم كربــن بــا 4 اتــم هیــدروژن پیونــدداده اســت.

32-بــا افزایــش تعــداد..........و .........هیدروكربن هــای بــزرگ تــر ســاخته می شــوند. هیدروژن هــا - كربن هــا

33-ویژگــی هیدروكربن هــا بــه ................. آنهــابســتگی دارد

تعــداد اتمهــای ســازنده ی

34-جــدول زیــر برخــی از هیدروكربن هــاو نقطــة جــوش آنهــا را نشــان می دهــد.از این جدول چه نتیجه ای می گیرید؟ در هیدروكربن هــا بــا افزایــش تعــداد كربــن،نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

نام هیدروكربن

فرمول مولكولی

نقطه جوش

بوتان

 C4 H10

-0/5

برتان

CH4              

-168

اوكتان

   C8 H18

125

---------------

C20 H42   

343

35-چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های كربن در هیدروكربن ها وجود دارد؟

در هیدروكربن هــا بــا افزایــش تعــداد كربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولكول هــا بیشتــر می شــود. هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة

جــوش بالاتــر اســت.

36-كدام تركیب نقطة جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

C6 H14                                         C10 H20          

37-نقطــۀ جــوش یك  مــاده بــه چه چیزهایی بســتگی دارد؟

نقطــۀ جــوش یكــی از ویژگیهــای فیزیكــی مــواد اســت كــه بــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــای ســازندة آنهــا بســتگی دارد.

38-هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

39-در هیدروكربن هــا بــا افزایــش تعــداد كربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولكول هــا بیشتــر می شــود.

40-با توجه به شكل داده شده، مشخص كنید.

آ) كدام هیدروكربن آسان ترجاری می شود؟ چرا؟

ب) هر یك از فرمول های زیر به كدام روغن تعلق دارد؟

الف-C12H26         ب-    H42 C20  ج-  C17 H36     د-C24 H50

41-تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی كه اختلاف نقطه جوش آن ها زیاد است به كار می رود.

42-فــرض كنیــد مخلوطــی ازدو هیدروكربــن مایــع بــا فرمول هــای C6H14(بانقطــة جــوش برابــر بــا 68و C9H20 بــا نقطــة جــوش برابــر بــا ---- در اختیــار داریــد. چگونــه ایــن دو تركیــب را از هــم جــدا می كنیــد؟

43- بــرای جداســازی مخلــوط دو مایــع در دســتگاه تقطیــر ســاده ازچه روشی استفاده می شود؟

در ایــن دســتگاه مایع هــا براســاس تفــاوت در نقطــة جــوش از هــم جــدا می شــوند. به طــوری كــه بــا گرمــا دادن، مایعــی كــه نقطــة جــوش پاییــن تری  دارد، زودتــر بخــار می شــود و از مخلــوط جــدا می شــود. ســپس مولكولهــای بخــار شــده بــا عبــور دادن از یــك لولــه ســرد بــه مایــع تبدیــل می شــوند و از مخلــوط دو مایــع جداســازی می گــردد

44-در پالایشــگاههای نفــت؛ اجــزای نفــت خــام را چگونه از یكدیگــر جــدا می كننــد؟

در پالایشــگاههای نفــت از دســتگاه پیچیده تــر و بزرگ تــری بنــام بــرج تقطیــر اســتفاده می شــود.در بــرج تقطیــر نفــت خــام را گرمــا مــی دهنــد. در اثــر گرمــا، هیدروكربــن هــا تبخیــر مــی شــوند و در بــرج بــالا مــی رونــد و در قســمت هــای مختلــف بــرج از هــم جــدا مــی شــوند. از آنجایــی كــه نقطــه جــوش برخــی از اجــزای ســازنده نفــت خــام بــه یكدیگــر بســیار نزدیــك اســت، نمی تــوان همــة آن هــا را به طــور كامــل از هــم جــدا ســازی كــرد. بلكــه آن هــا را بــه صــورت مخلوطــی از چنــد هیدروكربــن كــه نقطــه جــوش نزدیــك بــه هــم دارنــد و بــرش نفتــی نامیــده مــی شوندجداســازی می كننــد.

45-برش نفتی چیست؟

بــه مخلوطــی از چنــد هیدروكربــن كــه نقطــه جــوش نزدیــك بــه هــم دارنــد بــرش نفتــی نامیــده مــی شوند

46-با توجه به شكل زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ - در این برج تقطیر، نفت خام را در چند برش جداسازی می كنند؟

ب) نقطه جوش كدام برش از بقیه بیش تر است؟

پ) مولكول های موجود در كدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟

پ - تعداد اتمهای كربن در مولكول های كدام برش از بقیه بیش تر است؟

47- تفاوت اشیائی که انسان از قدیم از آنها استفاده می کردند با اشیاء جهان امروز در چیست؟

در حــدود150 ســال پیــش همــة اشــیاء مــورد اســتفاده انســان از مــوادی ماننــد چــوب، ســنگ، انــواع فلزهــا، شیشــه یــا خــاك رس ســاخته می شــد.

الیــاف مــورد اســتفاده نیــز پنبــه، پشــم، كتــان یــاابریشــم بــود. همــه داروهــا و افزودنی هــای غذایــی از منابــع طبیعــی به دســت می آمــد.

امــا امــروزه دانشــمندان علــوم تجربــی بــا شــناخت اجــزای ســازنده نفــت و ویژگی هــای آنهــا، كاربردهــای تــازه ای بــه غیــر از ســوختن بــرای برخــی از آنهــا پیــدا كردنــد. بــرای نمونــه، ا تــن (اتیلــن) یكــی از ایــن مــواد اســت،

48-اتن (اتیلن)چیست؟وچگونه بدست می آید.

ا تــن C2H4 ) )گاز بی رنگــی اســت كــه بــه طــور طبیعــی بــه وســیله برخــی از میوه هــای رســیده ماننــد گوجــه فرنگــی و مــوز آزاد می شــود

- چه استفاده هایی از اتن می شود؟

در صنعــت كشــاورزی نیــز از گاز اتــن كــه از نفــت خــام جداســازی مــی شــود بــرای تبدیــل میوه هــای نــارس بــه رســیده اســتفاده می كننــد.

 از اتــن می تــوان فراورده جدیــدی ســاخت. بــرای نمونــه هــرگاه گاز اتــن را در یــك ظــرف در بســته گرمــا دهیــم، یــك تغییــر شــیمیایی رخ می دهــد و طــی آن یــك مــاده مصنوعــی بــه نــام پلاســتیك تولیــد می شــود.

49- مــاده اولیــة همه الیــاف مصنوعــی (پلاســتیك ها) را ازنفت جداسازی کرده اند.

50-عنصرهای اصلی سازنده ی پلاستیك ها چیست؟

51-بــا توجــه بــه شــكل زیــر، خــواص فیزیكــی ا تــن را بــا فراورده هــای حاصــل از آن(پلــی ا تــن)مقایســه كنیــد.

52-پلــی تــن چیست؟

پلــی تــن، فــراورده ای اســت كــه طــی یــك تغییــر شــیمیایی از اتــن بــه دســت می آیــد. در ایــن تغییــر شــیمیایی مولكولهــای كوچــك بــه مولكول هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند.

53-پلی تن چگونه به دست می آید؟

پلــی ا تــن از كنــار هــم قــرار گرفتــن مولكول هــای زیــادی از ا تــن تشــكیلمی شــود. بــا ایــن تفــاوت كــه پیونــد دوگانــه بیــن اتم هــای كربــن در اتــن می شــكند و مولكول هــای كوچــك بــا پیونــد كووالانســی جدیــد بــه هــم متصــل می شــوند و زنجیــر بلنــد كربنــی را می ســازند

54-براثرســوختن هیدروكربــن هــاچه موادمرکبی  تولیــد مــی شونــد؟

آّب و کربن دی اکسید

55- فرمول شیمیایی سوزاندن نفت خام را بنویسید.

CH4 + O2                         H2 O + CO2

56- افزایشکربن دی اکسید در هوا کره باعث به وجود آمدن چه مشکلاتی شده است ؟

مصــرف ســوخت هــای فســیلی در خودروهــا، وســایل نقلیــه و نیروگاههــا ســبب تولیــد حجــم انبوهــی از كربــن دی اكســید مــی شــود و مقــدار ایــن گاز هــا را در هــوا كــره افزایــش مــی دهــد. و در نتیجه ی  ایــن افزایــش مشــكلاتی ماننــد گــرم شــدن زمیــن، آلودگــی هــوا، ذوب شــدن یــخ هــا و جابجایــی فصــل هــا پدیــد آمــده اســت.

57-هــر یــك از شــما هــا در ایجــاد مشــكلات ناشی از افزایش CO2 چقــدر ســهیم هســتید؟

میــزان بــرق مصرفــی در خانــه ما، نــوع خــودرو و میــزان اســتفاده ما از آن و حتــی مقــدار گوشــتی كــه مصــرف مــی كنیــم روی مقــدار كربــن دی اكســید تاثیــر مــی گــذارد.

58-برخی از عوامــل موثــر بــر كاهــش مقــدار كربــن دی اكســید و از راههــای دوســتی بــا طبیعــت را نام ببرید.

كاشــت درخــت، اســتفاده از انــرژی هــای پــاك و یافتــن منابــع جدیــد انــرژی و دفــن كربــن دی اكســیدو.............

59-کاربرد پلاستیك هارا بنویسید.( به چه علت ما از پلاستیکفراوان استفاده می کنیم؟)

پلاســتیك هــا كاربردهــا فراوانــی در صنایــع گوناگونــی ماننــد بســته بندی،تولیــد پوشــاك، دارو، كشــاورزی، نظامــی، بهداشــتی دارنــد.

60-ویژگی پلاستیک هایی که ازنفت تهیه می شوند را بنویسید.

ارزان قیمت اند؛عمرطولانی واستحکام بالایی دارند.

--در هر یک از سوالات زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
-1 حدود چند درصد از نفت مصرفی در جهان، به منظور تامین انرژي است؟
 % د) 80  % ج) 50  % ب) 40  % الف) 20
-2 کدام گزینه در خصوص ساختار هیدروکربن ها درست است؟
 ب) ترکیب مولکولی با پیوند کووالانسی  الف) ترکیب مولکولی با پیوند یونی
 د) عنصر با ساختار اتمی  ج) عنصر مولکولی با پیوند کووالانسی
-3 کدام هیدروکربن نقطه جوش بالاتري دارد؟
 C2H د) اتان 6  C8H ج) اوکتان 18  C4H ب) بوتان 10  CH الف) متان 4
-4 در متان هر یک از چهار اتم .................. بوسیله پیوند ................. ، به یک اتم ................................ متصل شده است.
 ب) هیدروژن – یونی - کربن  الف) کربن – یونی - هیدروژن
 د) کربن – کووالانسی - هیدروژن  ج) هیدروژن – کووالانسی- کربن
-5 کدام هیدروکربن آسان تر جاري می شود؟
 C12H د) پارافین 26  C17H ج) هپتا دکان 36  C20H ب) ایکوزن 42  C16H الف) 34
-6 در دستگاه تقطیر، مایعها بر اساس تفاوت در کدام ویژگی جداسازي میشوند؟
 د) چسبندگی  ( ج) گرانروي (مقاومت در برابر جاري شدن  ب) چگالی  الف) نقطه جوش

جاهی خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
-7 در هیدروکربن ها با افزایش تعداد اتم ............................ (کربن | هیدروژن) ، نیروي ربایش بین مولکول ها افزایش می یابد و در نتیجه
نقطۀ جوش ................. (بیشتر | کمتر) می شود و جاري شدن آن ................... (سخت تر | آسانتر) میشود.
-8 در صنعت کشاورزي از گاز ................ با فرمول شیمیایی ................... براي تبدیل میوههاي نارس به رسیده استفاده می شود.

-9 چرخه را تعریف کنید و چند نمونه از چرخههاي طبیعی را مثال بزنید. چگونه توازن چرخهها در کره زمین به هم میخورد؟

0 علت باز شدن زودهنگام شکوفههاي بادام در شهرکرد چیست و چه تبعاتی دارد؟

-11 شکل زیر یک چرخه کربن را نشان میدهد.
الف) مراحل گردش کربن در این چرخه را روي شکل مشخص کنید؟
ب) در کدام مراحل گاز کربن دي اکسید مصرف میشود؟
ج) کدام مراحل در چرخه طبیعی کربن وجود ندارد؟
د) بر هم خوردن چرخه طبیعی کربن چه آثاري را به دنبال دارد؟

2 الف) واکنش سوختن هیدروکربن ها را کامل کنید.
............................................ + .................. + ...................... = گاز اکسیژن + هیدروکربن
ب) اگر مقدار اکسیژن کافی نباشد ، سوختن ناقص خواهد بود. در سوختن ناقص چه فراورههایی تولید می شوند؟

13 شکل زیر، مدل سادهاي از برج تقطیر را نشان میدهد.
الف) اصول کار برج تقطیر را توضیح دهید؟
ب) منظور از برش نفتی چیست؟
ج) در این شکل چند برش نفتی قابل جداسازي است؟
د) اگر در این برش هاي نفتی فراورده هاي زیر تولید شوند، هر فرآورده را در برش مربوط به خود قرار دهید.
نفت سفید - بوتان و پروپان-بنزین- نفت سیاه - گازوئیل
ه) تعداد اتمهاي کربن در مولکولهاي کدام برش از بقیه بیشتر است؟

و) به نظر شما فرآوردهي خروجی از پایین ترین قسمت برج کدام یک از مواد زیر است؟
نفت سفید

نفت سیاه

قیر

 روغن موتور

4 شکل زیر مدل اتم- پیوند یک هیدرو کربن را نشان میدهد. فرمول آن را بنویسید.

5-با توجه به شکل زیر که واکنش پلیمري شدن را نشان میدهد به سوالات پاسخ دهید.
الف) معادله شیمیایی واکنش پلیمري شدن را بنویسید.

ب) نام واکنشدهنده و فرآورده این واکنش چیست؟
ج) تفاوت پیوند کووالانسی بین اتمهاي کربن در واکنشدهنده و فرآورده این واکنش در چیست؟
-16 چند مورد از عوامل مؤثر بر کاهش مقدار کربن دياکسید را بیان کنید؟

نمونه سوال فصل4علوم نهم

1-همه چیز در جهان پیرامون ما درحال حرکت است.

2-یکی از راه های شناخت جهان فیزیكی پیرامون چیست؟ شناخت حرکت

3-الکترون های هر اتم، همواره به دور هسته می چرخند.

 4-اتم های کتابی که روی میز شماست همواره در محل خود نوسان می کنند.

5-زمین  در هر شبانه روز یک بار به دور خودش می چرخد

6-زمین در هر ثانیه مسافتی برابر 30 کیلومتر را دور خورشید می پیماید.

7-مسافت چیست؟ به مجموع طول هایی که یک متحرک برای رفتن از مبدأ تا مقصدمی پیماید، مسافت پیموده شده می گوییم

( کل مسیر طی شده بین شروع تا پایان حرکت را مسافت پیموده شده می نامند.)

8-جابه جایی چیست؟

به فاصلة مستقیم میان نقطة شروع تا پایان حرکت، جابه جایی گفته می شود

9-جابه جایی حرکت چیست؟

خط راستی که مبدأ حرکت را به مقصد حرکت وصل می کند جابه جایی حرکت نامیده می شود.

10-مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر (m) اندازه گیری می شوند

11-کدام دانشمند به بررسی و مطالعة چگونگی حرکت اجسام به کمک آزمایش پرداخت.

گالیله دانشمند سرشناس ایتالیایی نزدیک به 500 سال پیش

12-مردم تا پیش از گالیله، حركت اجسام را به صورت «کند» و «تند»توصیف می کردند

13- یکی از کارهای مهم گالیله، معرفی تندی متوسط یك متحرک بود که به صورت زیر تعریف میشود

زمان صرف شده/مسافت پیموده شده= تندی متوسط.

14-یک جسم چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازة جابه جایی اش یکسان باشد؟

15-دوچرخه سواری مسافت 840متر را در مدت زمان 60 ثانیه می پیماید. تندی متوسط دوچرخه سوار چند متر بر ثانیه است؟

حل: با توجه به رابطۀ (1) داریم

m / s                                            840m/60m=14                      تندی متوسط

 این دوچرخه سوار در هر ثانیه به طور متوسط 14 متر را پیموده است.

-16رکورد جهانی دو 100 متر مردان، 58/9 ثانیه و در اختیار اوسین بولت دوندة جامائیکایی است که در سال 2009 به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی چند متر بر ثانیه است؟

17-کیلومتر بر ساعت (km/h) یکی دیگر از یکاهای تندی است که معمولابرای وسایل نقلیه موتوری به کار می رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابرm 1000 و هر ساعت برابر s 3600 است، نشان دهید یکاهایkm/h و m/ s به صورت روبه رو به یکدیگر تبدیل می شوند.

 18-بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در بزرگراههای ایران و در هنگام روز برابر km/h120 است (شکل روبه رو). این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید. (ب) اگر خودرویی با تندی متوسط km/h112 مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر بزرگراه طی کند، مدت زمان حرکت آن را به دست آورید.

19-فاصلة بین مسجد جامع و مسجد خلیج فارس حدود 3/4 کیلومتر است.اگر 6 دقیقه طول بکشد تا شخصی با خوردو از مسجد جامع به مسجد خلیج فارس برود، تندی متوسط اتومبیل وی را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید.

20-وقتی به اجسام متحرک اطراف خود نگاه میکنیم برخی ...........و برخی ............حرکت می کنند. تندتر- کندتر

21-خیلی وقت ها متحرک تندی حرکت خود را .........یا ...........می کند. کمتر- زیادتر

22- وقتی خودرویی پشت چراغ قرمز یک چهارراه توقف کرده است تندی آن ..........است. صفر

23- تندی لحظه ای چیست؟

 به تندی خودرو یا هر متحرک در هر لحظه، تندی لحظه ای گفته می شود.

24- وقتی به کیلومترشمار(تندی سنج) یک خودرو در حال حرکت نگاه می کنیم می توان گفت كه........ تندی..... خودرو در آن لحظه چقدر است.

25-وقتی می گوییم خودرویی با km/ h 40 در حرکت است تندی آن را مشخص کرده ایم.

26-اگربگوییم خودرویی با تندیkm/ h 40 به طرف شمال در حرکت است،سرعت آن را مشخص کرده ایم.

27-سرعت، چند نوع اطلاع به ما می دهد. دو نوع ؛ 1تندی؛ 2-جهت

28-منظور ازحرکت یکنواخت برروی خط راست چیست؟

حرکتی که تندی متوسط و تندی لحظه ای باهم برابرند. را حرکت یکنواخت برروی خط راست می گویند

29-سرعت متوسط چیست؟

مدت زمان صرف شده/جا به جایی= سرعت متوسط

30-یکای سرعت متوسط چیست؟

اگــر جابه جایــی برحســب متــر و زمــان برحســب ثانیــه باشــند، ســرعت متوســط برحســب متــر بــر ثانیــه بیــان می شــود.

31--شکل زیر قایق تندرویی را نشان می دهد که در امتداد مسیری مستقیم در حرکت است و پس از 8 ثانیه حدود 112 متر جابه جا می شود. سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانیه و همچنین جا به جایی کیلومتر بر ساعت چقدر است؟

زمان صرف شده/جا به جایی=سرعت متوسط

                                                                       m/s  14=  112:8=سرعت متوسط

32-20متربرثانیه چندکیلومتربرساعت می باشد؟

20 m /s  × 3/6=72Km/h

33-درمثال بالاتندی متوسط قایق چقدر است؟

34-فاصلة جاده ای شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود 119 کیلومتر و فاصلة مستقیم آن ها 84 کیلومتر است .اگر خودرویی فاصلة بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه چقدر است؟

35-انواع شتاب را نام ببرید.

 36-حرکت یک متحرک چه موقع شتاب دار است؟

هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، می گوییم حرکتش دارای شتاب است.

37-شتاب نیز مانند تندی و سرعت، یکی دیگر از ویژگی های .............است. حرکت

38-شتاب را تعریف کنید.

زمان تغییرات سرعت /تغییرات سرعت= شتاب

39-یکای شتاب متر بر مربع ثانیه(m/s2) است.

40-راننده ای در یک مسیر مستقیم، سرعت خودرویی را در مدت 5 ثانیه ازKm/h 18 بهKm/h 72 رسانده است . شتاب خودرو را برحسب متر بر مجذور ثانیه (m/s2) حساب کنید

پاسخ:ابتدا تغییر سرعت خودرو را به دست می آوریم.

= Km/h– 18 Km/ h 72=54 Km/h تغییر سرعت

همانطور که پیش از این دیدیم برای تبدیل یکایkm/h به یکایm/s کافی است عدد مورد نظر را بر 6/3تقسیم کنیم. به این ترتیب داریم:

3/6=15m/s:54=تغییر سرعت

با توجه به تعریف شتاب داریم:

زمان تغییرات سرعت/تغییرات سرعت= شتاب

5 s=3 m/s2/15 m/s=شتاب

t1 =0               t2=5

41-شکل زیر هواپیمایی را روی عرشة یک ناو هواپیمابر نشان میدهد که با شتاب 31m/s2 به حرکت در می آید تا پس از مدت کوتاهی به سرعت برخاستن برسد. مدت زمانی را که طول می کشد تا سرعت هواپیما از صفر به62m/s  ((حدود 223 كیلومتر بر ساعت) بر برسد حساب کنید.

پاسخ:

تغییر سرعت هواپیما روی عرشه ناو برابر سرعت است با

 = 62 m/ s -0 =m/ s 62  تغییر سرعت

با توجه به تعریف شتاب داریم :                              زمان صرف شده: 62 m/s=231 m/S

در نتیجــه زمــان لازم بــرای آنکــه هواپیمــا بــه ســرعت برخاســتن برســد برابــر 2s  خواهــد شــد.

42-شكل روبه رو ورزشكاری را نشان می دهد كه از روی طناب فاصله 800 متری بین دو قله را می پیماید. اگر ورزشكار این فاصله را در مدت 24 دقیقه طی كند، سرعت متوسط او را به دست آورید.

43-موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سكون شروع به حركت می كند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 كیلومتر بر ساعت می رسد .

الف) شتاب موتور سوار را پیدا كنید.

ب) موتور سوار در این مدت چند كیلومتر جابه جا شده است؟

44-  5ثانیه طول می كشد تا یك ماشین مسابقه ای كه با سرعت 42 متر بر ثانیه در

امتداد جاده ای مستقیم در حركت است به طور كامل متوقف شود (شكل زیر). شتاب حركت اتومبیل را در این مدت حساب كنید.

4-اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه چندشــکل خــود را نشــان می دهــد؟

اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه شــکل های مختلــف ماننــد: شــروع بــه حرکــت کــردن جســم، توقــف جســم ،کنــد شــدن یــا تنــد شــدن حرکــت جســم، تغییــر جهــت حرکــت (ســرعت) و تغییــر شــکل جســم خــود را نشــان می دهــد

 5-نیرو چیست ؟مثال بزنید

نیــرو اثــر متقابــل بیــن دو جســم اســت. مثال اگــر شــما دوســتتان را هــل دهیــد، او نیــز شــما را هــل میدهــد و اگــر شــما وی را بکشــید او نیــز شــما را می کشــد.

 6-مفهوم متقابل بودن نیرو را توضیح دهید.

یعنی در به وجــود آمــدن نیــرو، همــواره دو جســم مشــاركت دارنــد و هــر جســم بــه جســم دیگــر نیــرو وارد می کنــد،و البتــه ایــن اجســام لزومــا در تمــاس بــا یكدیگــر نیســتند.

7- نیرو های وارد بر جسم چه موقع  متوازن اند؟

اگر بر جسمی چند نیرو به طورهم زمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می گوییم نیرو های وارد بر جسم متوازن اند. به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد برجسم صفر باشد، نیروهای وارد بر جسم متوازن اند.

8- قانون اول نیوتن را توضیح دهید؟

هرگاه نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند جسم ساکن، همچنان ساکن باقی می ماند و اگــر در حــال حرکــت باشــد همچنــان بــه حركــت خــود ادامــه خواهــد داد و تغییــری در نحــوة حرکــت آن ایجــاد نخواهــد شــد یعنــی ســرعت آن تغییــر نخواهــد كرد

9-چرابعضی اوقات به جعبه ی ساکن نیروواردمیکنیم ولی جعبه حرکت نمیکند؟

زیرانیروی روبه جلو با نیروی اصطکاک رو به عقب هم اندازه است. بنابراین جعبة ساکن حرکت نخواهد کرد.

10- علت اینکه خودرویی متحرک باسرعت ثابت در جادة مستقیم حرکت می کند.چیست؟

زیرانیروی پیشران با نیروی اصطکاک هم اندازه است(متوازن شده است)،بنابراین خودروی متحرک با سرعت ثابت در جادة مستقیم حرکت می کند.

11- چرا یک چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حركت می كند؟

نیروی وزن وارد بر چتر باز و نیروی مقاومت هوا هم اندازه اند، بنابراین چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حركت می كند.

12-یک جسم چه موقع شروع به حرکت می کند.ویادرحرکت آن تغییری بوجود نخواهدآمد؟

اگــر در جســمی تــوازن نیروهــا بــه هــم بخــورد یعنــی نیروهایــی كــه بــر آن اثــر می كننــد همدیگــررا خنثــی نكنند،آنــگاه نیــروی خالصــی بــر جســم اثــر خواهــد كــرد و جســم ســاکن شــروع بــه حرکــت كنــد و یــا اگــر در حــال حرکــت باشــد، تغییــری در حركــت آن بــه وجــود خواهــد آمــد.

13- هواپیمــاچه موقع اوج می گیــرد؟

اگــر در پــرواز هواپیمــا، نیــروی بالابــری بیشــتر از وزن هواپیمــا شــود، هواپیمــا اوج می گیــرد

14-چه موقع ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند؟

اگــر نیــروی بالابــری کمتــر از وزن شــود، ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند

15- چه موقع در حرکت هواپیما تغییری ایجاد نمی شود.

وقتی نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز متوازن باشند، تغییری در حرکت هواپیما ایجاد نمی شود. یعنی هواپیما با همان سرعت و ارتفاع حرکت خواهدکرد

16-در شــکل های زیــر دانش آمــوزان جعبه هــا را هــل می دهنــد. اثــر اعمــال ایــن نیروهــا را در هــر شــکل توضیــح دهیــد. (ســطح زمیــن را صــاف و صیقلــی فــرض کنیــد تــا بتوانیــد از نیــروی اصطــکاک صرفنظــر كنیــد).از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی N100 جعبه را هل می دهند.

ب) دانش آموز سمت چپ نیروی باN120 و دانش آموز سمت راست با نیروی N50 جعبه را هل می دهند.

پ) هر دو دانش آموز با نیروی N60 جسم را به طرف راست هل می دهند.

17-نیروی خالص عامل شتاب است

18- ســرعت یک جسم چه زمانی تغییــر نمی کنــد؟مثال بزنید.

اگــر نیروهــای وارد بــر جســم در تــوازن باشــند، یعنــی نیــروی خالــص صفــر باشــد، ســرعت جســم تغییــر نمی کنــد. مثــلاوقتــی شــما و دوســتتان از دو طــرف بــا نیــروی هم انــدازه و در خـلـاف جهــت یــك چــرخ دســتی را هــل دهیــد، چــرخ دســتی حرکــت نمی کنــد، زیــرا نیــروی خالــص وارد بــر آن ،صفــر اســت و نیروهــا در تــوازن هســتند.

19- ســرعت  یک جســم وقتــی تغییــر می کنــد کــه نیروهــای وارد بــرآن درتــوازن نباشـند. بــه عبــارت دیگــر نیــروی خالــص صفــر نباشــد.

20-نیــروی خالــص وارد بــر یــک جســم ســبب تغییــر ســرعت آن می شــود.

21- نیــرو ســبب ایجــاد شــتاب (تغییــر ســرعت) می شــود.

22- اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟

23- وقتــی یــک راننــده می خواهــد ســرعت اتومبیــل خــود را افزایــش دهــد، چــه می کنــد؟اگــر بخواهــد اتومبیــل را متوقــف کنــد چــه می کنــد؟ چــه نیرویــی ســبب توقــف جســم می شــود؟

24-اگــر شــما در ســر یــک چهــارراه ایســتاده باشــید و چــراغ راهنمایــی قرمــز باشــد، مشــاهده می کنیــد کــه خودروهایــی کــه بــه چهــارراه نزدیــک می شــوند، ســرعت خــود را کــم می کنند؟

الف-چــه نیرویــی ســبب توقــف خودروهــا می شــود؟

ب-چه نیرویی ســبب افزایــش ســرعت خودروهــا می شود؟

25-رابطه بین شتاب ونیرو چگونه است؟

پاسخ:مستقیم. شــتاب جســم متناســب بــا نیــروی وارد بــر جســم اســت.

26-رابطه بین شتاب وجرم چگونه است؟

پاسخ:شــتاب بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.

27- نیرو سبب شتاب گرفتن جسم در همان جهت نیرو می شود.

28-یــکای شــتاب متــر بــر مجــذور ثانیــه(N/kg) اســت.

29-رابطــه معــروف قانــون دوم نیوتــون چیست.

جرم جسم/نیروی خالص= شتاب جسم

30-قانون سوم نیوتن را توضیح دهید.

هــرگاه بــر جســم نیــروی خالصــی وارد شــود، جســم تحــت تأثیــر آن نیــرو شــتاب می گیــرد کــه ایــن شــتاب نســبت مســتقیم بــا نیــروی وارد بــر جســم دارد و در همــان جهــت نیــرو اســت و بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.

31-در هــر یــک از شــکل های زیرانــدازه شــتابی کــه گاری در اثــر هــل دادن شــخص پیــدا می کنــد را به دســت آوریــد.

از این مثال چه نتیجه ای می گیرید؟

a=F/m=40/20=2N/kg

a =F/m=60:20=3N/kg

a=F/m=40:40=1N/kg

32-خودرو هــای مســابقه به گونــه ای طراحــی می شــوند کــه دارای موتورهــای قــوی باشــند تــا بتواننــد نیــروی زیــادی را بیــن جــاده و خــودرو ایجــاد کنند.همچنیــن آنهــا تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ســبک طراحــی می شــوند. ایــن نــوع طراحــی، یعنــی نیــروی موتــور زیــاد و جــرم کــم اتومبیــل، روی شــتاب آنهــا چــه تأثیــری می گــذارد؟

33-شــکل روبــه رو یــک ماشــین بــازی دو کیلوگرمــی را نشــان می دهــد کــه نیــروی پیــش ران آن (کــه توســط موتــورش تأمیــن می شــود) 18 نیوتــون بــه طــرف راســت اســت. شــتاب ایــن ماشــین اســباب بازی چقــدر و بــه كــدام طــرف اســت؟

34-وزن چیست؟

وزن جســم برابــر بــا نیــروی گرانشــی (جاذبــه ای (اســت کــه از طــرف زمیــن بــر جرم جســم وارد می شــود.

35- وزن جســم را بــا چه وسیله ای اندازه گیــری می کننــد؟

وزن جســم را بــا نیروســنج اندازه گیــری می کننــد

36-یکای اندازه گیری وزن چیست؟

نیوتــون

37-وزن یــک جســم در ســطح زمیــن چگونه به دســت می آیــد.

وزن یــک جســم در ســطح زمیــن از حاصل ضــرب جــرم جســم در شــتاب جاذبــة زمیــن به دســت می آیــد.

38-رابطه بین وزن وجرم رابنویسید.

شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

اگــر جــرم جســم را بــا m ، شــتاب جاذبــه را بــا g و وزن را بــا W نشــان دهیــم رابطــة بــالا بــه شــكل زیــر در می آیــد      W=mg

شــتاب جاذبــه در ســطح زمیــن تقریبــا8/9نیوتــون بــر كیلوگــرم اســت کــه بــرای ســادگی در حــل مســئله ها آن را 10نیوتــون بــر كیلوگــرم فــرض می کننــد.

39-جرم دانش آموزی 50 کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟

شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

نیوتن49=8/9×50= وزن جسم

40-منظورنیروی کنش و واکنش چیست؟

وقتــی بــا دســت دیــوار (یــا خودرویــی) را هــل می دهیــم، حــس می کنیــم دیــوار (یــا خــودرو)نیــز مــا را هــل می دهــد. یعنــی در برهم کنــش بیــن دســت و دیــوار دو نیــرو وجــود دارد. نیرویــی که مــا بــه دیــوار وارد می کنیــم و نیرویــی کــه دیــوار

به دســت مــا وارد می کنــد. اگــر نیــروی دســت را کــه دیــوار را هــل می دهــد کنــش بنامیــم، نیرویــی کــه دیــوار به دســت مــا وارد می کنــد، واکنــش نامیــده می شــود

 41-کنش و واکنش را درجمله زیر مشخص کنید.

«شخصبهدیوارنیروواردمی کندودیوارنیزنیروییهماندازهامّادرخلافجهتبهشخصواردمی کند»

شخصبهدیوارنیروواردمی کند )کنش( ودیوارنیزنیروییهماندازهامّادرخلافجهتبهشخصواردمی کند)واکنش(

42-اگــر قطب هــای همنــام دو آهن ربــا را بــه هــم نزدیــک کنیــم چه روی می دهد؟کنش و واکنش آن را مشخص کنید.

 آهنربــای (1)آهنربــای(2) را دفــع می کنــد (کنــش) و آهنربــای (2) نیــز آهنربــای (1) را دفــع می کنــد (واکنــش)

43-وقتــی دو جســم بــاردار الکتریکــی مثبــت (+) و منفــی (-) را نزدیــک هــم قــرار می دهیــم چه روی می دهد؟ کنش و واکنش آن را مشخص کنید.

بــار مثبــت، بــار منفــی را جــذب می کنــد (کنــش) و بــار منفــی نیــز بــار مثبــت را جــذب می کنــد)واکنــش)

44-نیروهــای کنــش و واکنــش همیشــه همــراه هــم ظاهــر می شــوند و هیچ یــک بــدون دیگــری نمی توانــدوجــود داشــته باشــد.

45-رابطــة بیــن نیروهــای کنــش و واکنــش را ازنظر ایــزاک نیوتــون را بیــان کــنید. (قانــون ســوم نیوتــون را توضیح دهید).

«هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند.»

46-نیــروی كنــش و واكنــش همــواره هــم انــدازه ودر خــلاف جهــت یكدیگرنــد و بــر دو جســم وارد می شــوند.

47-فــرض كنیــد فیلــی روی اســكیت ســاكن اســت. ســیرک بــازی فیــل را هــل می هــد و هــر دوی آن هــا به طــرف خــارج شــتاب پیــدا می کنند کــدام یــک از آن هــا دارای شــتاب بیشــتری می شــود؟ توضیــح دهیــد.

48- اثــرات اصطــکاک را در چه جاهایی مشــاهده می کنیــم.

مــا اثــرات اصطــکاک را در حرکــت خــودرو، راه رفتــن، بــازی کــردن، هــل دادن یــک جســم و... مشــاهده می کنیــم.

49- منظور از نیــروی اصطــكاك چیست؟

وقتــی جســمی كــه بــر روی زمیــن قــرار دارد را می كشــیم یــا هــل می دهیم، نیرویــی در خـلـاف جهــت نیــروی مــا بــه وجــود می آیــد. همچنیــن وقتــی جســم بــر روی زمیــن در حــال حركــت اســت،نیرویی در خـلـاف جهــت حركــت از طــرف زمیــن بــر جســم وارد می شــود.به ایــن نیروهــا نیــروی اصطــكاك گوینــد.

50-منظور ازنیــروی اصطــکاک ایســتایی چیست؟

نیــروی اصطکاکــی کــه در خـلـاف جهــت نیــروی مــا بــه جســم وارد می شــودومانــع حرکــت جســم می شــود. ایــن نیــرو رانیــروی اصطــکاک ایســتایی می نامیم

51-نیــرو ســبب تغییــر ســرعت جســم می شــود.

52- منظور ازنیــروی اصطــکاک جنبشــی چیست؟

نیرویــی که در خـلـاف جهــت حرکــت بــر جســم وارد شــده باشــد و ســبب ایســتادن جســم شــود. ایــن نیــرو را نیــروی اصطــکاک جنبشــی می نامیم

53-نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه جنــس دو جســم بســتگی دارد.

54-به نظرشماچرادر كوهنوردی نباید كفش ها لیز باشند، اما در اسكی بازی باید زیر كفش ها كاملا لیز باشد؟ کوهنــوردان از کفش هایــی بــا زیره هــای خاصــی بــرای کوهنــوردی اســتفاده می کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن کفــش و زمیــن زیــاد شــود، در حالــی کــه اســکی بازان تــلاش می کننــد از چوب هــای اســکی صیقلــی شــده اســتفاده کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن چوب هــا و بــرف کــم شــود.

55-نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه علــت زبــری (تپــه و چاله هایــی) اســت کــه به صــورت میکروســکوپی بیــن دو جســم وجــود دارد و بــا چشــم غیرمســلح قابــل رؤیــت نیســت.

56-هرچــه دو جســم روی هــم بیشــتر فشــرده شــوند، ایــن تپــه و چاله هــا بیشــتر توهــم رفتــه و بیشــتر مانــع حرکــت شــده و نیــروی اصطــکاک افزایــش می یابــد.

57-آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:

الــف) نیــروی اصطــکاک وارد بــر جســمی ماننــد یــک قطعــه چــوب مکعبــی در حــال لغــزش روی ســطح را انــدازه بگیریــد.

ب) نشــان دهیــد، نیــروی اصطــکاک جنبشــی به طــور محسوســی بــه مســاحت ســطح تمــاس دو جســم بســتگی نــدارد.

پ) نشــان دهیــد هرچــه جســم ســنگین تر شــود (بــا قــرار دادن اجســام دیگــر روی مکعــب)نیــروی اصطــکاک جنبشــی نیــز افزایــش می یابــد.

58-در چه مواردی باید نیروی اصطكاك را كم كرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

59-در چه مواردی باید نیروی اصطكاك را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟

60-پستی و بلندی های روی سطح اجسام با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.

نیروی اصطكاك – نیروی پیشران = نیروی خالص

نمونه سوال علوم نهم فصل 6 :

1) رشته کوه های اقیانوسی عظیم ترین و طولانی ترین کوه های عالم بوده و از طرف دیگر از ساده ترین و یکنواخت ترین ساختمان برخوردارند در این کوه ها اثری از چین خوردگی و دیگر ساختار های حاصل از فشار دیده نمی شود این کوه ها دارای تقارن دو جانبی و فشردگی ندارند و علت اصلی آن …………….است

1) فرایند درونی زمین و خروج تدریجی مواد مذاب

2) فرایند گسترش تدریجی بستر اقیانوسها و خروج تدریجی مواد مذاب

3) بالازدگی و کشش مواد و گسترش آن در اقیانوس

4)ذوب سنگ کره و ایجاد ماگما و خروج تدریجی مواد مذاب

2) کدام عامل مهم ترین دلیل برای حرکت ورقه های سنگ کره می باشد؟

1) اختلاف دما

2) جریان همرفتی

3) اختلاف چگالی

4) جریان های دریایی

3) بزرگ ترین صفحه ی تکتونیک کره زمین مربوط به ……………..است.

1)کوه های هاوایی

2)ورقه ی اقیانوس آرام

3)کوه ها آتشفشانی کلیمانجارو و کنیا

4) ورقه ی کارائیب

4) دانشمندان با توجه به حفاری های گو ناگون در بستر اقیانوس ها به نتایجی رسیده اند . جملات زیر را با دقت بخوانید و گزینه ی نادرست را انتخاب نمایید.

1) سنگ ها ی کف اقیانوس ها جوان تر از سنگ های قاره ای اند.

2)در سنگ های رشته کوه های اقیانوسی فسیل یافت نمی شود.

3)قطر رسوبات کف اقیانوس ها به چندین کیلومتر می رسد.

4) ضخامت رسوبات کف اقیانوس ها بیش از چند صد متر نیست.

5) می دانید یکی از فعالیت های زمین شناسان جمع آوری نمونه های سنگ ها از گروه های مختلف یک منطقه و بررسی وضعیت ترکیب سنی و روش تشکیل آن است . اگر سازمان زمین شناسی کشور از یک زمین شناس بخواهد جوان ترین سنگ روی کره زمین را برای بررسی و نگهداری برای موزه تهیه کند او کدام منطقه را برای نمونه برداری انتخاب می کند؟

1)سواحل دریای سرخ

2)مرکز اقیانوس آرام

3)ساحل اقیانوس هند

4)مرکز رشته کوه هیمالیا

6 ) کدام پدیده حاصل دور شدن ورقه های سنگ کره نمی باشد؟

1)آتشفشان های انفجاری

2) تشکیل کوه های میان اقیانوسی مرتفع

3) تشکیل سنگ کره جوان

4) خروج مواد مذاب از شکاف میان ورقه ها

7) محل کدام فعالیت بر هم منطبق است؟

1)گودال عمیق و جزایر قوسی

2) آتشفشان و جزایر قوسی

3) زلزله و گودال عمیق

4) آتشفشان و زلزله

8) بزرگترین و معروف ترین گودال عمیق اقیانوسی، گودال ماریانا نام دارد که در حاشیه‌های غربی اقیانوس آرام در نزدیکی کشور فیلیپین قرار دارد. این گودال در اثر کدامیک از حرکات زیر تشکیل شده است؟

1)برخورد دو ورقه ی اقیانوسی

2)برخورد دو ورقه ی قاره ای

3)برخورد یک ورقه ی قاره ای با ورقه ی اقیانوسی

4)دور شدن ورقه های اقیانوسی

9) تشابه شکل کناره ای کدام قاره ، نظریه وگنر را به خوبی تأیید می‌کند؟

1) غرب آمریکای جنوبی با شرق آفریقا

2)شرق آمریکای جنوبی با غرب آفریقا

3)شرق آمریکای شمالی با غرب آفریقا

4)غرب آمریکای شمالی با شمال آفریقا

10) با برخورد دو ورقه اقیانوسی، کدام پدیده به وجود نمی آید؟

1) گودال اقیانوسی

2) جزایر قوسی

3) زلزله

4) رشته کوه میان اقیانوسی

11) کدام جمله در باره ی حرکت ورقه ها درست نیست؟

1) جریان همرفتی سبب حرکت ورقه هامی شود

2) ورقه های سنگ کره در جایی که جریان همرفتی رو به بالا باشد نزدیک شونده است.

3) اختلاف چگالی سبب جریان همرفتی در نرم کره می شود

4) در محل دور شدن ورقه ها سنگ کره جدید ایجاد می شود

12) مطالعه ی زمین شناسان بر روی کدام قسمت زمین ، نظریه ی وگنر را به نظریه ی زمین ساخت ورقه ای تبدیل کرد؟

1) حاشیه ی قاره ها

2) آتش فشان ها

3) غارها

4) کف اقیانوس ها

13) کدام پدیده ، حاصل جدایش ورقه های سنگ کره است؟

1)جزایر اقیانوسی

2)رشته کوه اقیانوسی

3)چین خوردگی

4)گودال اقیانوسی

14 )کدام یک از دریا های زیر باقیمانده دریای تیتیس نیست؟

1) سرخ

2) مدیترانه

3) سیاه

4) مازندران

15) با استفاد از کدام ویژگی می توان به گسترش بستر اقیانوس ها پی برد؟

1) سن

2) جنس

3) حالت

4) وسعت

16) بیشتر ورقه های دور شونده کره زمین در کجای پوسته زمین دیده می شود؟

1)نواحی کوهستانی

2)اقیانوس ها

3)خشکی ها

4)نواحی کم ارتفاع

17) در برخورد دو ورقه اقیانوسی کدام پدیده مشاهده نمی شود؟

1) زلزله

2) آتشفشان

3) جزایر قوسی

4) چین خوردگی

18) از دور شدن دو ورقه اقیانوسی کدام پدیده حاصل می شود؟

1)گودال

2) جزیره قوسی

3)رشته کوه اقیانوسی

4) جزیره آتشفشانی

19) چرا سنگ های قاره ای بسیار قدیمی و سنگ های اقیانوسی بسیار جوانند؟ به علت …….

1)فرسایش زیاد سنگ ها در سطح پوسته

2)حرکت پوسته قاره ای به درون زمین

3)چگالی کم پوسته قاره ای هیچگاه به درون زمین نمی روند

4)خروج مواد مذاب در محل جدایی اقیانوس ها

20) محل وقوع زلزله هایی که در سطح زمین رخ می دهد با حاشیه …………. مطابقت دارد ؟

1) قاره ها

2)گودال ها

3)اقیانوس ها

4) ورقه ها

نمونه سوالات فصل6علوم نهم

نمونه سؤالات فصل6

در هر یک از سوالات زیر گزینه درست را انتخا کنید

  1. مهمترین دلیل براي حرکت ورقه هاي سنگ کره چیست؟

الف)جریان هاي همرفتی ب)جریان هاي دریایی ج)اختلاف دما د)اختلاف چگالی

2.دو عامل خمیري بودن خمیر کره عبارتند از :

الف)دما و چگالی ب)دما و چگالی ج)دما و فشار د)فشار و حرکت

3-کوه هاي آتشفشانی بر روي قاره ها بر اثر کدام پدیده ي زیر بوجود می آید؟

الف)برخورد دو ورقۀ اقیانوسی ب) برخورد دو ورقه قاره اي

ج)لغزیدن ورقه ها کنار هم د)برخوردورقه ها ي اقیانوسی با قاره اي

4-بر اثر دور شدن تدریجی دو ورقه از یکدیگر..........بوجود می آید.

الف)گودال عمیق ب)ورقۀ جدید ج)رشته کوه د)چین خوردگی

5-کدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه هاي ورقه هاي سازنده سنگ کره زمین به وجودمی آید؟

الف)آتشفشان ب)گسل ج)زلزله د)درزه

6-در اثر حرکت کدام یک از ورقه هاي زیر نه پوسته ي جدید به وجود می آید و نه ورقه اي تخریب می شود؟

الف)ورقه هاي دور شونده ب)ورقه هاي نزدیک شونده

ج)ورقه هایی که در کنار هم می لغزند د)ورقه هایی که در اقیانوس ها وجود دارند

جمله هاي صحیح را با ص و جمله هاي غلط را با غ مشخص کنید.
7-همه ي قاره هاي امروزي از یک خشکی بزرگ به وجود آمده اند.
8-دما در همۀقسمت هاي خمیر کره یکسان است.
9-ورقه هاي نزدیک شونده باعث افزایش وسعت اقیانوس ها می شوند.
10-بر اساس نظریۀزمین ساخت ورقه اي،سنگ کره زمین یک تکه است.
11-قسمت هاي زیرین سنگ کره،چگالی کمتري نسبت به قسمت هاي رویی دارند.
جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
12-طبق نظریه ي زمین ساخت ورقه اي،.........................زمین از تعدادي ورقه هاي کوچک و بزرگ مجزا از هم تشکیل شده است.
13-حاشیۀ شرقی قارۀ آمریکاي جنوبی با حاشیۀ غربی قارۀ..............انطباق دارد.
14-دماي خمیر کره در قسمت هاي زیرین ،..............از قسمت هاي رویی است.
15-دریاي................در ایران باقیمانده دریاي تتیس است.
16-در برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قارهاي به دلیل.......................جریانهاي همرفتی اصطکاک دما افزایش می یابد و سنگها ذورمیشود و....................آتشفشان گسل را به وجود میآورند.
17-گفته می شود که هر چه تعداد زلزله هاي کوچک در یک منطقه بیشتر باشد بهتر است.به نظر شما دلیل چیست؟
18-در محل برخورد دو ورقه ي قاره اي، کدام پدیده زمین شناسی به وجود می آید؟
19-شکل هاي زیر، نقشۀ کره زمین را در 200 و 160 میلیون سال پیش نشان میدهند.موقعیت خشکی های پانگه آ، لورازیل، گندوانا و اقیانوس پانتالاسا و دریاي تتیس را روي نقشه هامشخص کنید.

- در برخورد ورقۀاقیانوسی با ورقۀ قاره اي کدام ورقه به زیر ورقۀ دیگر رانده میشود؟ چرا؟

21-شواهدي را بنویسید که نشان دهد قاره ها قبلاًبه یکدیگر متصل بوده اند؟سه مورد

22-بر اثر دور شدن دو ورقه از هم وسعت اقیانوس ها چه تغییري می کند؟ چرا؟

23-علت بروز زمین لرزه هاي متعدد در اطراف اقیانوس آرام چیست؟

24-شکل زیرچه پدیده زمین شناسی را نشان میدهد؟این پدیده چگونه به وجود آمده است؟

25.حرکت امتداد لغز ورقه هابیشتر در چه مناطقی رخ میدهد ومنجر به چه پدیده اي می شود ؟

26-رشته کوه زاگرس در اثر برخورد چه ورقه هایی به وجود آمده است.

27-چگونه برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره اي منجر به بروز زمین لرزه هاي بزرگ می شود ؟
28-زهرا می گوید:چون در محل ورقه هاي دور شونده مرتباًسنگ کرهجدید تشکیل می شود ، پس وسعت زمین هم اکنون در حالافزایش است.آیا شما با نظر زهرا موافقید؟ براي پاسخ خود دلیل بیاورید.
29-هر یک از شکل هاي زیر بیانگر چه نوع شکستگی در پوستۀ زمین است؟

1-ورقه های.........برروی خمیرکره که حالت...........و............دارد،حرکت میکنند. جواب:سنگ کره- خمیری-نیمه مذاب

2-حاشیهٔ کدام قاره ها بهتر بر هم منطبق میشوند؟جواب:حاشیه غربی افریقا وحاشیه شرقی امریکای جنوبی

3-چراحاشیهٔ برخی قاره هابه خوبی برهم منطبق نمی شوند؟چواب:زیرا بخشی ازحاشیه قاره که درتماس باامواج دریا بوده اند تحت تاثیر فرسایش ازبین رفته اند.

4-اولین بارکدام دانشمند وچگونه پی بردکه قاره هانسبت به هم جابه جاشده اند

دانشمند آلمانی به نام آلفردوِگنربامطالعه ومشاهدهٔ پدیده های سطح زمین

5-قاره های امروزی چگونه به وجودآمده اند؟

براساس مطالعات انجام شده،زمین شناسان معتقدندکه حدود 200 میلیون سال پیش درسطح کرهٔ زمین یک خشکی واحدوبزرگی(بنام پانگه آ)وجودداشته است که اطراف آنرایک اقیانوس بزرگ(پانتالاسا)فراگرفته بوده است.میلیونهاسال بعد،این خشکی بزرگ به دوخشکی کوچکترتقسیم شدکه بین آنهارادریای تتیس پرکرده بود. باگذشت زمان،هرکدام ازدوخشکی مذکور،خودنیزبه قطعات کوچکترتبدیل شده وپس ازجابه جایی،قاره های امروزی رابه وجودآورده اند

6-درشکل زیر قاره های امروزی را مشخص کنید.

الف) نام خشکی بزرگ اولیه چیست؟ پانگه آ

7-دریاچه خزردرشمال کشورمان،باقیماندهٔ دریای…………… است. تتیس

8-هریک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟

لورازیاشامل:اروپا؛گرینلند؛امریکای شمالی؛کانادا وسیبری

و گندوانا شامل:استرالیا(اقیانوسیه)؛افریقا؛قاره جنوبگان؛هندوستان وامریکای جنوبی.

9-چرا  گروهی ازافراددرصددردادعای وگنربودند

زیراآنهاعلت حرکت ورقه هاراازوگنرمی پرسیدند. ازآنجاکه هنوزنظریهٔ زمین ساخت ورقه ای مطرح نشده بودوعلت حرکت ورقه هامعلوم نبود،وگنردرپاسخ به این سؤال،جزرومدیاچرخش زمینرامطرح می کردکه قابل قبول واقع نمی شد

10-زمین شناسان با استفاده از چه شواهدی اثبات کردند که قاره ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت هم جابجا شده اند؟

الف)تشابه فسیل جانداران در قار های مختلف.

ب)انطباق حاشیة شرقی قارة آمریكای جنوبی با حاشیة غربی آفریقا

پ)تشابه سنگ شناسی در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی.

11-خمیرکره بخشی از.............است که حالت خمیری ونیمه مذاب داردو.........برروی آن واقع شده است. گوشته- سنگکره

12-نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای چیست؟

براساس نظریه زمین ساخت ورقه ای سنگ کره ازتعدادی ورقهٔ کوچک وبزرگ مجزاازهم تشکیل شده است.این ورقه هانسبت به هم حرکت دارند. گاهی به هم نزدیک میشوند،درجاهایی ازهم دورمیشوندودربعضی جاهاکنارهم می لغزند.

13-بزرگترین ورقه زمین ساخت ورقه ای؛ ..........است كه بطور كامل توسط .............. پوشیده شده است.جواب: ورقه اقیانوس آرام- آب

14-آیامیدانیدبزرگترین ورقهٔ سنگ کره چه نام دارد؟

15-مسیرحرکت جریانهای همرفتی رادرهریک ازظرفهای روبرورارسم کنید

 پدیده همرفتی داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل ظرف شماره 2 است.

16-دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را چه می دانند؟

دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره راجریانهای همرفتی خمیرکره می دانند.

17-پدیده همرفتی داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل کدام ظرف است؟

 شماره 2

18- چراخمیرکره حالت خمیری دارد؟به دلیل شرایط دما و فشار معین ،

19-علت ایجاد جریان همرفت درخمیرکره چیست؟

به دلیل اختلاف دما و چگالی در قسمتهای بالا و پایین خمیر کره ، پدیده همرفت ایجاد می شود

20- جریان همرفتی چگونه سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

خمیرکره به دلیل شرایط دما و فشار معین ، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن ، دما زیادتر است بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمتهای بالایی کمتر است . به دلیل اختلاف دما و چگالی در قسمتهای بالا و پایین خمیر کره ، پدیده همرفت ایجاد می شود. در اثر این پدیده، مواد خمیری به سمت بالا حرکت می کند و از محل شکاف بین ورقه ها به سطح زمین رسیده و سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

21-منظور از ورقه اقیانوسی و ورقه قاره ای چیست؟

اگر ورقه سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد ، آنرا ورقه اقیانوسی و اگر در محل قاره ها باشد.، آن را ورقه قاره ای می نامند.

22-چرا ورقهٔ اقیانوسی به زیر ورقهٔ قاره ای فرورانده میشود؟

ورقهٔ اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقهٔ قاره ای داردبه همین دلیل درهنگام برخوردآنهابایکدیگر،ورقه اقیانوسی به زیرورقه قاره ای فرورانده می شود.

23-اولین دانشمندی که فرضیة گسترش بستر اقیانوس ها رامطرح نمود چه کسی بود؟

در سال 1962میلادی هری هس فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را مطرح کرد.

24-فرضیة گسترش بستر اقیانوس هاراتوضیح دهید.

بر اساس این فرضیة، مواد مذابی كه از خمیركره نشات گرفته اند، در قسمت وسط اقیانوسها به بستر اقیانوس صعود می كنند و پس از انجماد، ورقه اقیانوسی جدید رابهوجودمیآورند. به جبران این افزوده شدن، ورقه مذكور با سرعت متوسط حدود 5 سانتیمتر در سال، از وسط اقیانوس به سمت ساحل حركت می كند و پس از رسیدن به ساحل،با پوسته قاره ای برخورد می نماید. با ادامه حركت،ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود

25-آیا می دانید رشد ناخن هایتان چند سانتیمتر در سال است؟

26-چگونه می توانید رشد ناخن را محاسبه کنید؟

27-سرعت رشد ناخن را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره مقایسه کنید.

28- نتیجه برخورد ورقه نزدیک شونده(حركت همگرا )چیست؟

نکته:این نوع حركات سنگ کره هم اکنون نیز با سرعت بسیار کم در حال وقوع است.

دربرخی نواحی کرهٔ زمین،ورقه های سنگ کره طی میلیونهاسال به سمت یکدیگرحرکت ودرنهایت باهم برخوردکرده اند. برخوردآنهاسبب بروزپدیده هایی مانندرشته کوه،چین خوردگی،گسل وحوادثی مانندزمین لرزه وفوران آتشفشان میشود.

29-یکی ازمهمترین نواحی لرزه خیزجهان کجاست؟دلیل بیاورید.

 کمربندلرزه خیزاطراف اقیانوس آرام که علت آن برخوردورقهٔ اقیانوسی آرام باورقه ه ای قارهای اطراف آن است.

30-چرابر اثربرخورد ورقهٔ اقیانوسی باورقهٔ قاره ای زمین لرزههای بزرگی ایجادمی شود

زیرادراثراین برخوردورقهٔ اقیانوسی به زیرورقهٔ قاره ای فرورانده میشود.

دراثر فرورانش،ورقه هامی شکنندوانرژی آزادمیشود،انرژی آزادشده به صورت امواج لرزهای،باعث رخدادن زمین لرزه های بزرگی می شود

 31-چرابر اثربرخورد ورقهٔ اقیانوسی باورقهٔ قاره ای؛ آتشفشان ایجادمی شود؟

زیرادراثراین برخوردورقهٔ اقیانوسی به زیرورقهٔ قاره ای فرورانده میشود. در اثر

فرو رانش ورقهٔ فرورونده واصطکاک ایجادشده،دماافزایش یافته،سنگهاذوب میشوندوآتشفشانهایی رابه وجودمیآورند

32-باتوجه به شکل 5،ورقهٔ اقیانوس آرام درقسمت شمال شرق به زیرکدام ورقهٔ قارهای فرورانده میشود؟جواب:به زیر ورقهءامریکای شمالی

33-باتوجه 10به شکل زیرزمین لرزههاوآتشفشانهابیشتربرچه مناطقی منطبق است؟

جواب: بیشتر زمین لرزههاوآتشفشانها ؛برحاشیه ءورقه های سنگ کره به ویژه محل برخورد وفرورانش ورقه های اقیانوسی به زیرورقه های قاره منطبق می باشد.

34-نتیجه حرکت ورقه هایی که درکنارهم می لغزند؛چیست؟

دراین نوع حرکت،نه ورقه ای ازهم دورمیشوندونه به هم نزدیک،بلکه ورقه های سنگ کره درکنارهم می لغزند؛این نوع حرکت بیشتردربستراقیانوسهارخ میدهدوباعث ایجادزمین لرزه های زیادی می شود.

35-یکی ازپیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره،ایجاد..............وتشکیل...........است. چین خوردگی -رشته کوه

36- پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را نام ببرید.

چین خوردگی ؛تشکیل رشته کوه؛فوران آتشفشان؛ وقوع زمین لرزه؛ ایجادسونامی (آبتاز)

37-علت پیدایش چین خوردگیهاوشکستگیهاچیست؟

زیرالایه های رسوبی دردریاهابه صورت افقی ته نشین می شوند. پس ازاین که ضخامت رسوبات زیادشد،دراثرحرکت وبرخوردورقه های سنگ کره،رسوبات ازحالت افقی خارج میشوندوبه حالت چین خورده درمیآیندورشته کوههارابه وجودمی آورند

38-پدیده های زمین شناسی چگونه ایجاد می گردند؟

دراثرحرکت ورقه های سنگ کره، پدیده های زمین شناسی مانند چین خوردگی،رشته کوه،آتشفشان و زمین لرزه ایجاد می گردد.

39-ازپیامدهای حرکت ورقه هادرکشورمان یک نمونه مثال بزنید.

هم اکنون ازوسط دریای سرخ،موادمذاب خمیرکره به بستراین دریابالامی آیندوپوستهٔ جدیدرامیسازندواین پوسته به دوطرف حرکت میکند

40- نتیجه برخوردورقهٔ عربستان باورقهٔ ایران چیست؟

تشکیل رشته کوه زاگرس؛وادامهٔ این حرکت،باعث ایجادزمین لرزه هایی بابزرگی معمولاًکمتراز 5 ریشتردرنواحی غرب وجنوب غرب ایران میشود.

41-چه عواملی آسیب پذیری مارادرمقابل زلزله به حداقل میرساند؟

داشتن اطلاعات دقیق ورعایت نکات ایمنی درساخت وسازشهرهاوروستاهای کشور،آسیب پذیری مارابه حداقل میرساند.

42-آبتاز(سونامی) چگونه ایجاد می شود؟

هنگامی كه در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه و یا آتشفشان رخ می دهند، ممكن

آبتاز(سونامی) ایجاد كند.

43- امواج اقیانوسی چگونه سبب تخریب سواحل می شوند؟

امواج اقیانوسی انرژی بسیار زیادی دارند و در هنگام رسیدن به سواحل، خسارت های زیادی برجای می گذارند. هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی آبتاز نیز بیشتر بوده و خسارت های زیادتری را ایجاد می کند.

44- عمق آب رادر اقیانوس هند وخلیج فارس رابا هم مقایسه  کنید.

-انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس باهم مقایسه کنید.

45-رشته کوهها چگونه به وجود می آیند؟

لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی ته نشین می شوند. پس از اینكه ضخامت

رسوبات زیاد شد، در اثر حركت و برخورد ورقه های سنگ كره، رسوبات از حالت افقی خارج شده و به حالت چین خورده در می آیند و رشته كوه ها را به وجود می آورند

46-شکستگی ها چگونه تشکیل می شوند؟

در برخی موارد، حركت ورقه های سنگ كره باعث شكستن سنگ های پوستة زمین و ایجاد شكستگی ها می گردد.

47-شکستگی های پوستۀزمین به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟

شكستگی ها به دو دستة درزه و گسل، تقسیم بندی می شوند.

48-گسل چگونه به وجود می آید؟

 اگر سنگ های دو طرف شكستگی، نسبت به هم جابه جا شده باشند، گسل را به وجود می آورند

49-درزه چگونه تشکیل می شود؟

اگر سنگ های دو طرف شكستگی، جابه جا نشده باشند، درزه به وجود می آید.

50- حرکت ورقه های سنگ کره به چندشکل صورت می گیرد.نام ببرید.

ورقه های سنگ کره نسبت به هم سه نوع حرکت دارند. الف) حركت واگرا شوند. ب) حركت همگرا: ج- حركت امتدادلغز

51- حركت امتدادلغز راتوضیح دهید.

 در برخی نواحی کره زمین حرکت ورقه ها به گونه ایست که آنها نه از هم دور می شوند ونه به هم نزدیک، بلکه در این نوع حركت، ورقه های سنگ كره در كنار هم می لغزند(شكل12(این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوسها رخ می دهد و باعث ایجاد زمین لرزه های زیادی می گردد.

52-ویژگی های حرکت واگرا رابنویسید.

نمونه سوالات فصل7 علوم نهم

                                           بسمه تعالی

1-جانداران در طول زمان دچار ...........و ..........بعضی از آن ها شده اند. تغییرات -منقرض

2-بخش های وسیعی از سطح زمین را............. پوشانده است.جواب: آب

3-رسوبات چگونه تشکیل می شوند؟

فرسایش سطح خشكی ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته نشین شدن آن ها به صورت لایه لایه باعث تشکیل رسوبات می شوند.

4-سنگ های رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل می شوند؟

همزمان با رسوب گذاری لایه های رسوبی، اجسادموجوداتی كه در آن زمان می زیسته اند در داخل رسوبات دفن شدند. هزاران سال بعد رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ های رسوبی فسیل دار تبدیل شده اند.

5-بخش وسیعی از سطح زمین از سنگ های ..........پوشیده شده است. رسوبی

6- علت اهمیت و كاربرد سنگ های رسوبی چیست؟

داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگ های رسوبی ، باعث اهمیت و كاربرد آن ها در مطالعه تاریخچه زمین شده است

7-سنگهایرسوبیبدلیل ........................ و .............................. درمطالعهتاریخچهزمیناهمیتدارند. داشتن فسیل - لایه لایه بودن سنگ های رسوبی

8-فسیل چیست؟

فسیل ها آثار و بقایای جانداران قدیمی هستند كه در بین مواد و سنگ های پوسته زمین وجود دارند. در واقع فسیل ها، اجساد و بقایای آثار جاندارانی هستند كه پس از مرگ در بین مواد و رسوبات دفن شده اند

9-فسيلهااجسادوبقايايآثارجاندارانيهستندكهپسازمرگدربين ...................... دفنشدهاند .موادورسوبات وسنگ های رسوبی

10-فسیل شناسان از چه شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می کنند؟فسیل ها

11-در کدام سنگهای زیر احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

 الف-ماسه سنگ         ب-بازالت       ج-مرمر              د-گرانیت

12-شرایط لازم برای تشکیل فسیل ها رانام ببرید.( چهجاندارانیشرایطبهتریبرایفسیلشدندارند؟)

دارای قسمتهای سخت باشند؛دور ازعوامل تجزیه( مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده ی دیگر) قرارگیرند

11-چه قسمت هایی ازبدن جانداران تشکیل فسیل می دهند؟

قسمتهای سخت مانند استخوان ، دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و سیلیسی

12-چرا ازهمه جانداران گذشته فسیل تشکیل نمی شود؟

فاقد قسمت های سخت بودند، دورنماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری(دورازعوامل تجزیه قرار نگرفته اند)

13-براي فسيل شدن نبايدجاندارتحت اثرعواملي مانند ..................... قرارگيرد .

اكسيژن هوا

14-چه عواملی سبب تجزیه فسیل ها می شود؟

اکسیژن هوا،آب،گرما،باکتریهاوموجودات زندهٔ دیگر

15-به نظرشماتنوع وتعدادفسیلهادرمحیط های دریایی بیشتراست یابیابانها؟چرا؟

دریایی:زیرا شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همه محیط های سطح زمین بطور یکسان مهیا نبوده است و این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های روی سطح خشکی بوده.به همین دلیل بیشتر فسیلها دراقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند

16-بيشترفسيلهادر ................. تشكيل شده اند .اقيانوسهاودرياها

17-تشكيل فسيلها به ................... جانداران بستگي دارد .محل زندگي – محل دفن

18-فسیل ها درچه مکان هایی یافت می شوند؟

1-محیطهای دریایی مانند دریا ودریاچه؛اقیانوسها؛

2- محیط های غیردریایی مانند: یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفشانی ؛صمغ گیاهان، مواد نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها و معادن نمک

19-راه های تشکیل فسیل رانام ببرید.

1-گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده ، قسمت های نرم جسد توسط عوامل تجزیه کننده از بین می روند اما قسمت های سخت و مقاوم بدن، مانند فلس و استخوان و صدفدر برابر عوامل فساد مدت زمان بیشتری مقاومت می کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می شوند در این صورت فقط قسمتهای سخت بدن جاندار به فسیل تبدیل شده اند.

2-دربرخیمواردبدنجانداران،پسازمرگدرمحیطیدورازدسترسعواملتجزیهکنندهقرارمیگیرندوبهطورکاملبهفسیلتبدیلمیشوند. دراینصورتحتیقسمتهاینرمبدننیزفسیل میشوند. مانندفسیلحشرههاییکهبهطورکاملدرداخلصمغگیاهانحفظشدهاندوفسیلماموتهایداخلیخچالهایطبیعی

3-گاهی آثار باقیمانده از فعالیت های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن  خزیدن ،

استراحت کردن، و ... به فسیل تبدیل می گردد

4-گاهی قسمت های سخت بدن جانداران در رسوبات دفن می شوند. و آب های زیرزمینی به داخل این رسوبات وارد می شود، و مولکولهایی از جسد جاندار در آن حل می شود و مولکولهایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی جایگزین آن می شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل می شود و جای آن را موادمعدنی موجود در آب می گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمتهای سخت جاندار داده شود ، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شود. مواد معدنی جانشین شده معمولا از تركیبات سیلیسی و آهكی می باشد

20-کامل ترین فسیل درکدام محیط یافت می شود؟

صمغ گیاهان ویخچال های طبیعی، مانند فسیل حشره هایی که بطور کامل در داخل صمغ گیاهان حفظ شده اندو فسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی

21-تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید

22-چه زمانی قالب خارجی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟(قالبخارجیچیست؟)

اگر فقط آثار و شكل برجستگی ها و اجزا سطح خارجی صدف یا اسكلت جاندار در رسوبات برجای مانده و به فسیل تبدیل شوند ، قالب خارجی تشکیل می شود

23- چه زمانی قالب داخلی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟

در صورتی كه مواد و رسوبات نرم به داخل صدف و یا اسكلت جاندار نفوذ كنند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی را به

وجود می آورند

24-چراكارشناسان برای بررسی علل سانحه هوایی سراغ جعبه سیاه هواپیما می روند. جعبه سیاه هواپیما چیست و چه كاربردهایی دارد؟

25- ...........در بررسی حوادث زمین شناسان قرار می دهند. فسیل ها

26-آیاهمه فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب هستند؟

خیر ،زیرا فقط برخی از فسیل ها که فسیل راهنما نامیده می شوند بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

27- چرافسیل شناسان برای فسیل راهنما ارزش زیادی قائلند؟(فسیلهایراهنماچهویژگیهاییدارند؟)

فسیل های راهنما دارای ویژگیهای خاصی هستند به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائلند.این فسیل ها در همه جا پیدا می شوند.تشخیص آن اسان است. نمونه های موجود آن فراوان است و متعلق به جانداران ساده است ، نه پیچیده .

28-کاربرد فسیل ها رابنویسید.

الف- شناسایی و اكتشاف ذخایر زغال سنگ،نفت و گاز

ب- اثبات جابجایی قاره ها

پ-تعیین شرایط آب وهوایی گذشته

ت-تعیین سن لایه های تشكیل دهنده پوسته زمین بوسیله فسیل های راهنما

ث-کشف نظم حاکم بر خلقت

ج-تعیین نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی.

 29-زمينشناسانبامطالعهفسيلهاجابهجايي .................... رااثباتنمودند . قاره ها

30-سوخت های فسیلی چگونه تشکیل می شوند؟

سوخت های فسیلی با گذشت زمان طولانی از بقایای جانداران تشکیل می شوند.

31 -زمین شناسان  چگونه از فسیل ها برای شناسایی و اكتشاف ذخایر زغال سنگ ، نفت و گاز استفاده می کنند؟

آن ها ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، عكسهای هوایی وشواهد زمین شناسی در سطح زمین، محلهای مستعد وجود ذخایرسوختهای فسیلی را تعیین می کنند. سپس با استفاده از امواج لرزه ای و دیگر روشهای دورسنجی احتمال وجود ذخایر را مورد بررسی قرار می دهند. در صورت تایید اولیه ، جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاه های اکتشافی و نمونه برداری از لایه های سنگی اعماق زمین، به مطالعه فسیل های ذره بینی موجود در نمونه های برداشت شده می پردازند. از این طریق احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

31-برايشناساييواكتشافذخايرنفتوگاز ................... استفادهميشود .فسيل

32- زمین شناسان چگونه با مطالعه فسیل ها ؛جابجایی قاره ها را اثبات نمودند؟

زمین شناسان باتوجه به تشابه فسیل های موجود در سنگ های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات نمودند که درابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند)

 اما به علت حرکت ورقه های سنگ کره آن دو قاره از هم دورشده اند.

33- چگونه از فسیل های راهنما برای تعیین سن لایه های تشكیل دهنده پوسته زمین استفاده می كنند؟

فسیل های راهنما دارای محدوده سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال اگر فسیل دایناسوری مربوط به 120 میلیون سال قبل باشد ،سنگ های در برگیرنده آن نیز دارای سنی در همین حدود است. بنابراین با استفاده از فسیل های راهنما می توان سن آن ها را تخمین زد.

34-دانشمندان در تعیین سن لایه های سنگی به چه مواردی توجه دارند؟

الف) در توالی لایه های رسوبی، هر لایه از لایه بالایی خود قدیمی ترو از لایة پایینی خود جوان تر است. البته به شرط اینكه لایه های رسوبی وارونه نشده باشند.

ب) لایه های رسوبی در هنگام تشکیل به صورت تقریبا افقی ته نشین میشوند. بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند. بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است.

35-درتواليلايههايرسوبيهرلايهازلايهبالاييخود .............. است .قديميتر

36-لايههايرسوبيدرهنگامتشكيلبهصورتتقريباً .............. تهنشينميشوند.

افقي

37-در شكل زیر اگر در لایهBفسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه ی D فسیل

هایی باسن 200 میلیون سال وجود داشته باشد.

الف) سن تقریبی لایه های CوE چقدر می باشد؟

ب) سن لایه F را با سایر لایه ها مقایسه کنید

38-دانشمندان چگونه با استفاده از فسیلها نظم حاکم بر خلقت را کشف نمودند؟

آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان، ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده تر آفریده است.

39- چگونه می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود؟

فرآیندهای طبیعی كه امروز موجب تغییراتی در سطح و یا درون زمین می گردند، در گذشته نیز این فرایندها به همین صورت عمل نموده اند، بنابراین با مطالعه و شناخت آن

ها در عهد حاضر، می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود.به عبارت دیگر «حال كلیدی برای گذشته است»

40-چگونه از فسیل ها برای تعیین شرایط نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی استفاده می شود؟

به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یك منطقه بیانگر وجود جنگل و آب وهوای گرم و مرطوب در گذشته ی آن منطقه می باشد.بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می توان شرایط آب وهوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

41-به نظر شما سنگ ها ی تبخیری در چه نوع آب وهوایی تشكیل می شوند؟

42-معادن سنگ نمك و سنگ گچ موجود در استان سمنان كه در گذشته تشكیل شده اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی می باشند؟چگونه به این نتیجه رسیدید؟

43-آیا در استان محل زندگی شما هم سنگ های تبخیری تشكیل شده است؟مثال بزنید.

44-امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی  می كنند؟

45-به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی كوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته می باشد؟

1-در کدام یک از اهرم هاي زیر نیروي مقاوم بین تکیه گاه و نیروي محرك قرار دارد؟

الف( فرغون               ب) قیچی               ج )انبر          د) الاکلنگ

2- در کدام یک از ماشین هاي پیچید زیر همۀ ماشین هاي ساده اهرم ، چرخ و محور، پیچ و مهره و چرخ دنده به کار رفته است؟

الف )فرغون           ب) دوچرخه          ج) بالابر برقی               د) در بازکن

3-اثر چرخانندگی یک نیرو چه نامیده می شود؟

الف) کار                         ب) بازده               ج) مزیت مکانیکی         د) گشتاور نیرو

4- در کدام یک از اهرم هاي زیر، نیروي محرك بین نیروي مقاوم و تکیه گاه قرار دارد؟

5- در شکل زیر نیروي مقاوم 36 نیوتن است. مقدار نیروي محرك چند نیوتن باشد تا اهرم در حال تعادل باشد؟

الف)5.14              ب)4

ج)6                     د)2.52

 

6- در یک سطح شیبدار کدام عامل زیر در مقدار مزیت مکانیکی آن مؤثر نیست؟

الف)پهناي سطح شیبدار      ب) زاویه ي شیب       ج )طول سطح شیبدار      د) ارتفاع سطح شیبدار

7- در کدام حالت، مهره را می تو ا ن آس انتر باز کرد؟ چرا؟

8-در شکل زیر چرخ دنده A با سرعت 60 دور در دقیقه در حال چرخش است. اگر چرخ دنده  A دارای 20 دنده، چرخ دندۀ B دارای 60 دنده و چرخ دندۀ C دارای 10دنده باشد. چرخ دندۀ B و C با چه سرعتی می چرخند؟

9-در قرقره مرکب زیر ، طناب متصل به قرقره متحرك است، مزیت مکانیکی قرقره را در حالت تعادل حساب کنید.

اگر جرم وزنه برابر 100 کیلوگرم باشد، چه نیروي محرکی برابر جابجا کردن آن نیاز است؟

اگر ارتفاع دیوار 3 متر باشد، کار نیروي مقاوم و کار نیروي محرك را حساب کنید؟

 

 

 

 

 

 

 

10- در شکل زیر براي بالابردن وزنه روي سطح شیبدار بدون اصطکاك120نیوتون نیروي محرك لازم است .

الف- هنگامی که جسم به بالاي سطح شیبدار می رسد، نیروي محرك چند ژول کار انجام می دهد؟

ب)مزیت مکانیکی سطح شیب دار چقدر است؟

ج) وزن وزنه چقدر است؟

 

11- در شکل مقابل نیروي مقاوم چند نیوتن است؟ راهنمایی: در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زوایه 30 درجه برابر تصف وتر است.

 

 

 

12- در شکل زیر اگر m1=m2=m3 و x3=2x2   باشد،آنگاه در وضعیت تعدل مقدار x1 را به دست آورید؟

 

 

1) وزن مکعب مقابل 120 نیوتن است میزان فشاری که به سطح زیرین آن وارد می شود چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1)6                 2912                  3)0.6                4) 60

2) اگر فشار هوا کاهش یابد………

1) دمای آب دیر تر بالا می آید.                                           2) دمای آب زود تر بالا می آید
3) آب در دمای پایین تری به جوش می آید.                       4) آب در دمای بالا تری به جوش می آید.

3- یك بالون پر از گاز هیدروژن وقتی به طرف بالا صعود می کند , حجمش چه تغییری می کند؟
1)مرتبا کم می شود.                     2)مرتبا زیاد می شود.
3)تغییر نمی کند.                            4) اندکی کمتر می شود
4- شتر روی شن های نرم بیابان بهتر از اسب راه می رود. این عمل شبیه کدام عمل زیر است؟
1)خرسهای قطبی برای عبور از روی یخ به صورت سینه خیز می روند
2) پونز نوک تیز بهتر در دیوار فرو می رود .
3) لبه تیز چاقو گوشت را خوب می برد.
4)قایق روی آب شناور می ماند .
5-اگر به درون یك بادکنك به مقدار زیاد هوا وارد کنیم ، بادکنك ……می شود؟
1) فقط فشار درون آن زیاد                                                          2)حجم و فشار آن زیاد
3)حجم آن زیاد و فشار آن کم                                                     3) فقط حجم آن زیاد

6- استکانی را پر از آب نموده و کاغذی را با دقت به دهانه ی آن می فشاریم و سپس استکان را وارونه می کنیم, مشاهده می کنیم که آب آن نمی ریز د, علت این امر …………….است.
1)نیروی چسبندگی کاغذ با آب                                        2)غلبه ی فشار هوا بر فشار آب استکان
3)اثر مویینگی آب به دیواره ی استکان                                 4)چسبندگی کاغذ با لبه ی شیشه

7- در سه نقطه ی مخزن پر از آبی به ارتفاع 8 متر سوراخ هایی به فاصله ی 1 متر ایجاد کرده ایم با توجه به شکل اگر سوراخ ها را باز کنیم و آب خروجی روی سه نقطه بریزد  .آب از سوراخ …….. فرود می آید.

1)C در نقطۀ 3        2)A در نقطۀ2

3)B در نقطه 3                                 4)C در نقطه1

8- فشار آب در ته یك مخزن آب به چه عاملی از آن بستگی دارد؟
1) وزن                                    2)حجم                               3)سطح              4) عمق
9-جرم شخصی63.3 کیلو گرم و مساحت کف کفش او 168 سانتی متر مربع است . فشاری که شخص بر زمین وارد می کند چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1)10000                2)2                                            3)1                         4)20000

10-جعبه ی بدون منفذی با درپوشی به مساحت 30 سانتی متر به طور ناقص از هوا تخلیه شده است. هرگاه فشار هوا 100000 پاسکال و فشار درون جعبه 40000 پاسکال باشد برای برداشتن در پوش چه نیرویی لازم است؟
1) 60000نیوتون               2)1400000نیوتون              3)  1800000نیوتون                 4)1200000نیوتون
11- ظرفی داریم به شکل مکعب ، به ضلع 40 سانتی متر و پر از آب است . آب را درون یك مکعب مستطیل به طول 60 و عرض 40 و ارتفاع 60 سانتی متر می ریزیم . فشار وارد بر کف ظرف در این حالت چه کسری از فشار در حالت اول است .

1)2                                  2)4                                      3)نصف                          4)0.66

12-در شکل مقابل مساحت قسمت 2 ، چهل برابر مساحت قسمت 1 است ،اگر نیرو در قسمت1،1000نیوتون

باشد،در قسمت 2 نیرو چند نیوتون است؟

1) 4                            2)4000                    3) 2.5                                     4)تغییر نمی کند

13-بر روی سطح مربع شکلی نیروی عمودی F وارد می شود . می خواهیم تحت اثر این نیروی ثابت فشار را 4 برابر کنیم چه تغییری در ابعاد این مربع باید ایجاد کنیم؟
1) هر ضلع را دوبرابر کنیم                                                2) هر ضلع را چهار برابر کنیم
3) هر ضلع را نصف کنیم                                                 4) هر ضلع را دوبرابر کنیم
14- استوانه ای به جرم m و ارتفاع h و شعاع قاعده ی r روی سطح افقی قرار دارد .اگر این استوانه را از وسط به موارات قاعده نصف کنیم و دو نیمه را در کنار هم روی سطح افقی قرار دهیم ، فشار وارد بر کف ……. می شود.
1)2برابر                   2)نصف 3)4برابر         4)یک چهارم
15-یك مکعب مستطیل به ابعاد 3 و 10 و 20 سانتیمتر به وزن 90 نیوتن وجود دارد اگر این مکعب را با کوچك ترین سطح خود روی میز قرار دهیم فشاری که در آن نقطه به میز وارد می شود چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1)0.15            2)0.9             3)3                4)1.3

15- در سه لوله ی مختلف به هم پیوسته آب می ریزیم , فشار آب در لوله ها چگونه خواهد بود؟
1) در لوله ی باریك بیشتر است.                                                      3) در لوله ی ضخیم بیشتر است.
3) در لوله ی بلند تر بیشتر است.                                                      4) در هر سه لوله یکسان است.

نمونه سوالات فصل9علوم نهم

1-جانداران در طول زمان دچار  ..........و بعضی از آن ها...........  شده اند. جواب:تغییرات-منقرض

2-بخش های وسیعی از سطح زمین را............. پوشانده است.جواب: آب

3-رسوبات چگونه تشکیل می شوند؟

جواب:فرسایش سطح خشكی ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته نشین شدن آن ها به صورت لایه لایه باعث تشکیل رسوبات می شوند.

4-سنگ های رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل می شوند؟

همزمان با رسوب گذاری لایه های رسوبی، اجسادموجوداتی كه در آن زمان می زیسته اند در داخل رسوبات دفن شدند. هزاران سال بعد رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ های رسوبی فسیل دار تبدیل شده اند.

5-بخش وسیعی از سطح زمین از سنگ های رسوبی پوشیده شده است.

6- علت اهمیت و كاربرد سنگ های رسوبی چیست؟

داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگ های رسوبی ، باعث اهمیت و كاربرد آن ها در مطالعه تاریخچه زمین شده است

7-فسیل چیست؟

فسیل ها آثار و بقایای جانداران قدیمی هستند كه در بین مواد و سنگ های پوسته زمین وجود دارند. در واقع فسیل ها، اجساد و بقایای آثار جاندارانی هستند كه پس از مرگ در بین مواد و رسوبات دفن شده اند

8-فسیل شناسان از چه شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می کنند؟فسیل ها

9-در کدام سنگهای زیر احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

 الف-ماسه سنگ         ب-بازالت       ج-مرمر              د-گرانیت

10-شرایط لازم برای تشکیل فسیل ها رانام ببرید.

دارای قسمتهای سخت باشند؛دور ازعوامل تجزیه( مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده ی دیگر) قرارگیرند

11-چه قسمت هایی ازبدن جانداران تشکیل فسیل می دهند؟

قسمتهای سخت مانند استخوان ، دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و سیلیسی

12-چرا ازهمه جانداران گذشته فسیل تشکیل نمی شود؟

فاقد قسمت های سخت بودند، دورنماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری(دورازعوامل تجزیه قرار نگرفته اند)

13-چه عواملی سبب تجزیه فسیل ها می شود؟

اکسیژن هوا،آب،گرما،باکتریهاوموجودات زندهٔ دیگر

14-به نظرشماتنوع وتعدادفسیلهادرمحیطهای دریاییبیشتراست یابیابانها؟چرا؟

دریایی:زیرا شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همه محیط های سطح زمین بطور یکسان مهیا نبوده است و این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های روی سطح خشکی بوده.به همین دلیل بیشتر فسیلها دراقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند

15-فسیل ها درچه مکان هایی یافت می شوند؟

1-محیطهای دریایی مانند دریا ودریاچه؛اقیانوسها؛

2- محیط های غیردریایی مانند: یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفشانی ؛صمغ گیاهان، مواد نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها و معادن نمک

16-راه های تشکیل فسیل رانام ببرید.

1-گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده ، قسمت های نرم جسد توسط عوامل تجزیه کننده از بین می روند اما قسمت های سخت و مقاوم بدن، مانند فلس و استخوان و صدف در برابر عوامل فساد مدت زمان بیشتری مقاومت می کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می شوند در این صورت فقط قسمتهای سخت بدن جاندار به فسیل تبدیل شده اند.

2-دربرخی مواردبدن جانداران،پس ازمرگ درمحیطی دورازدسترس عوامل تجزیه کننده قرارمیگیرندوبه طورکامل به فسیل تبدیل میشوند. دراینصورت حتی قسمتهای نرم بدن نیزفسیل میشوند. مانندفسیل حشره هایی که به طورکامل درداخل صمغ گیاهان حفظش ده اندوفسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی

3-گاهی آثار باقیمانده از فعالیت های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن  خزیدن ،

استراحت کردن، و ... به فسیل تبدیل می گردد

4-گاهی قسمت های سخت بدن جانداران در رسوبات دفن می شوند. و آب های زیرزمینی به داخل این رسوبات وارد می شود، و مولکولهایی از جسد جاندار در آن حل می شود و مولکولهایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی جایگزین آن می شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل می شود و جای آن را موادمعدنی موجود در آب می گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمتهای سخت جاندار داده شود ، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شود. مواد معدنی جانشین شده معمولا از تركیبات سیلیسی و آهكی می باشد

17-کامل ترین فسیل درکدام محیط یافت می شود؟

صمغ گیاهان ویخچال های طبیعی، مانند فسیل حشره هایی که بطور کامل در داخل صمغ گیاهان حفظ شده اندو فسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی

18-تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید

19-چه زمانی قالب خارجی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟

اگر فقط آثار و شكل برجستگی ها و اجزا سطح خارجی صدف یا اسكلت جاندار در رسوبات برجای مانده و به فسیل تبدیل شوند ، قالب خارجی تشکیل می شود

20- چه زمانی قالب داخلی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟

در صورتی كه مواد و رسوبات نرم به داخل صدف و یا اسكلت جاندار نفوذ كنند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی را به

وجود می آورند

21-چراكارشناسان برای بررسی علل سانحه هوایی سراغ جعبه سیاه هواپیما می روند. جعبه سیاه هواپیما چیست و چه كاربردهایی دارد؟

22- ...........در بررسی حوادث زمین شناسان قرار می دهند. فسیل ها

23-آیاهمه فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب هستند؟

خیر ،زیرا فقط برخی از فسیل ها که فسیل راهنما نامیده می شوند بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

24- چرافسیل شناسان برای فسیل راهنما ارزش زیادی قائلند؟

فسیل های راهنما دارای ویژگیهای خاصی هستند به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائلند.این فسیل ها در همه جا پیدا می شوند.تشخیص آن اسان است. نمونه های موجود آن فراوان است و متعلق به جانداران ساده است ، نه پیچیده .

25-کاربرد فسیل ها رابنویسید.

الف- شناسایی و اكتشاف ذخایر زغال سنگ،نفت و گاز

ب- اثبات جابجایی قاره ها

پ-تعیین شرایط آب وهوایی گذشته

ت-تعیین سن لایه های تشكیل دهنده پوسته زمین بوسیله فسیل های راهنما

ث-کشف نظم حاکم بر خلقت

ج-تعیین نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی.

26-سوخت های فسیلی چگونه تشکیل می شوند؟

سوخت های فسیلی با گذشت زمان طولانی از بقایای جانداران تشکیل می شوند.

27 -زمین شناسان  چگونه از فسیل ها برای شناسایی و اكتشاف ذخایر زغال سنگ ، نفت و گاز استفاده می کنند؟

آن ها ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، عكسهای هوایی وشواهد زمین شناسی در سطح زمین، محلهای مستعد وجود ذخایرسوختهای فسیلی را تعیین می کنند. سپس با استفاده از امواج لرزه ای و دیگر روشهای دورسنجی احتمال وجود ذخایر را مورد بررسی قرار می دهند. در صورت تایید اولیه ، جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاه های اکتشافی و نمونه برداری از لایه های سنگی اعماق زمین، به مطالعه فسیل های ذره بینی موجود در نمونه های برداشت شده می پردازند. از این طریق احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

28- زمین شناسان چگونه با مطالعه فسیل ها ؛جابجایی قاره ها را اثبات نمودند؟

زمین شناسان باتوجه به تشابه فسیل های موجود در سنگ های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات نمودند که درابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند)

اما به علت حرکت ورقه های سنگ کره آن دو قاره از هم دورشده اند.

29- چگونه از فسیل های راهنما برای تعیین سن لایه های تشكیل دهنده پوسته زمین استفاده می كنند؟

فسیل های راهنما دارای محدوده سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال اگر فسیل دایناسوری مربوط به 120 میلیون سال قبل باشد ،سنگ های در برگیرنده آن نیز دارای سنی در همین حدود است. بنابراین با استفاده از فسیل های راهنما می توان سن آن ها را تخمین زد.

30-دانشمندان در تعیین سن لایه های سنگی به چه مواردی توجه دارند؟

الف) در توالی لایه های رسوبی، هر لایه از لایه بالایی خود قدیمی ترو از لایة پایینی خود جوان تر است. البته به شرط اینكه لایه های رسوبی وارونه نشده باشند.

ب) لایه های رسوبی در هنگام تشکیل به صورت تقریبا افقی ته نشین میشوند. بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند. بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است.

31-در شكل زیر اگر در لایهBفسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه ی D فسیل

هایی باسن 200 میلیون سال وجود داشته باشد.

الف) سن تقریبی لایه های CوE چقدر می باشد؟

ب) سن لایه F را با سایر لایه ها مقایسه کنید

32-دانشمندان چگونه با استفاده از فسیلها نظم حاکم بر خلقت را کشف نمودند؟

آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان، ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده تر آفریده است.

33- چگونه می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود؟

فرآیندهای طبیعی كه امروز موجب تغییراتی در سطح و یا درون زمین می گردند، در گذشته نیز این فرایندها به همین صورت عمل نموده اند، بنابراین با مطالعه و شناخت آن

ها در عهد حاضر، می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود.به عبارت دیگر «حال كلیدی برای گذشته است»

34-چگونه از فسیل ها برای تعیین شرایط نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی استفاده می شود؟

به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یك منطقه بیانگر وجود جنگل و آب وهوای گرم و مرطوب در گذشته ی آن منطقه می باشد.بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می توان شرایط آب وهوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

35-به نظر شما سنگ ها ی تبخیری در چه نوع آب وهوایی تشكیل می شوند؟

36-معادن سنگ نمك و سنگ گچ موجود در استان سمنان كه در گذشته تشكیل شده اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی می باشند؟چگونه به این نتیجه رسیدید؟

37-آیا در استان محل زندگی شما هم سنگ های تبخیری تشكیل شده است؟مثال بزنید.

38-امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی  می كنند؟

39-به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی كوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته می باشد؟

فسیل هاي راهنما متعلق به این نوع از جانداران هستند ؟
الف) جانداران ساده            ب)جانداران پیچیده                      ج )تنه درختان                          د )جانداران دریایی
-2 احتمال وجود ذخایر سوختهاي فسیلی به چه روشی بررسی می شود؟
الف) تصاویر ماهوارهاي                          ب)شواهد زمین شناسی                ج )حفر چاههاي اکتشافی    د) امواج لرزهاي و روشهاي دورسنجی
-3 کدام یک از فسیلهاي زیر احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را در یک منطقه تقویت میکند؟

4 امکان تبدیل کدام یک از قسمت هاي بدن جسد یک موجود زنده به فسیل کمتر است؟
الف) استخوان        ب)صدف                ج) فلس          د) قسمت هاي نرم جسد
-5 کدام یک از محیطهاي زیر، محیط مناسبی براي تشکیل فسیل کامل از بدن یک جاندار است؟
الف)آب هاي زیرزمینی                ب)معادن نمک                    ج )صمغ گیاهان                    د) تنه درختان

جمله های درست را با ص و جمله های غلط را با غ مشخص کنید.

-6 اجساد همه جانداران گذشته به فسیل تبدیل شده است .
-7 تنوع فسیل ها در محیط هاي دریایی بیشتر از بیابان هاست.
-8 همواره قسمت هاي سخت و مقاوم بدن موجود زنده، پس از مرگ به فسیل تبدیل میشود.
-9 در توالی لایههاي رسوبی، هر لایه از لایه بالایی خود قدیمی تر است .
-10 فسیل ماموت دراخل یخچالهاي طبیعی، فسیلی از جسد کامل است .

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

-11 درآ فرینش جهان، ابتدا موجودات با ساختمان بدنی ....................... . ساده
|
پیچیده و در ادامه موجودات با ساختمان بدنی .............. .
ساده| پیچیده آفریده شدهاند.
-12 لایه هاي رسوبی هنگام تشکیل تقریباً به صورت .................. . افقی | عمودي نتهشین میشو ند.
-13 مواد معدنی از جنس ترکیبات ........................ . جانشین قسمت هاي سخت جسد جانداران مدفون شده در داخل رسوبات میشوند.

-14 فسیل چیست و فسیل شناسان چه استفادهاي از آن میکنند؟
-15 چه چیزهایی باعث اهمیت و کاربرد سنگهاي رسوبی در مطالعۀ تاریخچۀ زمین شده است؟
-16 عوامل تجزیه کنند جسد جانداران را نام ببرید.
-17 شرایط لازم براي تشکیل فسیل را بیان کنید؟

8 چرا در سنگهاي شکل زیر احتمال پیدایش فسیل وجود دارد؟ آیا امکان تنوع فسیلها در چنین مکانی وجود دارد؟ چرا؟

19 چهار مورد از کاربرد فسیلها را بیان کنید؟

در هر یک از مراحل اکتشاف ذخایر فسیلی از چه ابزارهایی استفاده میشود . جدول را کامل کنید.

-22 الف در چه صورت فسیل قالب داخلی اسکلت جاندار تشکیل میشود؟
در چه صورت جسد یک جاندار به طور کامل به فسیل تبدیل میشود؟

23- در هر یک از شکل های زیر تشکیل رسوب به چه روشی صورت گرفته است؟

24- در شکل های زیر ،اگر فسیل راهنمای شماره3، 250میلیون سال قدمت داشته باشد، فسیل 2 و 5 حدوداً چند سال قدمت دارند؟

نمونه سوالات فصل13علوم نهم

بسمه تعالی

3-جانوران نسبت به بقیه موجودات زنده....................بیشتریدارند. گوناگونی

4-دانشمندان،سلسلهٔ جانوران رادرچندگروه اصلی رده بندی می کنند؟

دوگروه :بی مهره هاومهره داران

5- بی مهره هاو مهره داران رابا هم مقایسه کنید.

بی مهره هااسکلت خارجی دارندوهمانطورکه ازنامشان پیداست،ستون مهره ندارند. مهره داران ستون مهره واسکلت داخلی دارند.

6-انواع بی مهره ها را نام ببرید. اسفنج ها؛کیسه تنان؛کرم ها؛نرم تنان؛بندپایان؛ خارپوستان

7- انواع مهره داران را نام ببرید.

8-اکثرجانوران،...............هستندوازگروه های متنوعی تشکیل شده اند. بی مهره

9-چنددرصد از جانوران بی مهره اند؟حدود 98 %

10-ویژگی اسفنج ها رابنویسید.

این جانوران دریازی درجای خودثابت اند. درپیکراسفنج سوراخهای کوچکی وجودداردکه آب ازآنهاواردمیشود. آب واردشده،ازسوراخ بزرگ بالای اسفنج خارج می شود. اسفنج ساده ترین جانوردریازی اند

دیواره بدن آنهاسلولهای رشته داری وجودداردکه حرکت آنهاسبب حرکت آب دربدن

اسفنج میشود.  کاردیگراین سلولهاگرفتن ذرات غذایی ازآب وگوارش آنهاست

همه سلولهاازاین موادگوارش یافته،استفاده میکنند. جریان آب دراسفنجهابه تنفس ودفع موادزائدنیزکمک میکند. به همین دلیل اسفنجهادستگاه دیگری دربدن خودندارند.

فعالیت صفحه135

11-با توجه به آنچه دربارة اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و چگونگی تغذیه ،تنفس ودفع مواد زائد آن را توضیح دهید.

یکی ازساده ترین اسفنجهاسیفانام داردکه ساختارآن

                                                 ورودآب

اکسیژن

کربندیاکسید

غذا

موادزاید

دیواره بدن آنهاسلولهای رشته داری وجودداردکه حرکت آنهاسبب حرکت آب دربدن اسفنج میشود.  کاردیگراین سلولهاگرفتن ذرات غذایی ازآب وگوارش آنهاست؛همه سلولهاازاین موادگوارش یافته،استفاده می کنند. جریان آب دراسفنجهابه تنفس ودفع موادزائدنیزکمک میکند

12- علت استحکام دیوارهٔ بدن اسفنجها چیست؟

استحکام دیوارهٔ بدن اسفنجهابه علت وجودقطعات سوزن مانندی ازجنس آهک،سیلیس یاموادپروتئینی است.

13-ویژگی كیسه تنان رابنویسید.

بدن آنهاشبیه کیسه ای است،دهانه کیسه محل ورودوخروج مواداست که بازوهایی به آن متصل است. بعضی ازاینهامثل شقایق دریایی جابه جانمیشوندوبعضی مثل عروس دریایی وهیدر،شناورند

 14-چندنمونه کیسه تن نام ببرید.مرجان ها؛شقایق وعروس دریایی

15-بزرگترین گروه کیسه تنان،................هستندکه اسکلتی آهکی دارند. مرجانها

16-آبسنگ وجزایرمرجانی چگونه تشکیل میشوند.مثال بزنید.

ازتجمع اسکلت مرجان هااَشکال مختلف مرجانی ودرنهایت آبسنگ وجزایرمرجانی تشکیل میشود. جزایرخارک وکیش نمونهایی ازاین جزایرمرجانی هستند

17-وجودمرجانهادرسواحل دریاها چه فایده ای دارد.

وجودمرجانهادرسواحل دریاهاضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری ازجانوران دریایی به عنوان موج شکن طبیعی عمل کرده وانرژی امواج را می گیردومانع فرسایش بیشترسواحل میشوند.

18-بافعالیت مرجانها،.................تشکیل میشود. جزایرمرجانی

19-ویژگی كرم هاي پهن رابنویسید.

ساده ترین گروه کرمهاهستندوبدنی پهن ودستگاههای عصبی وگوارش ساده ای دارند. کرمهای پهن مانندکیسه تنان تنهایک راه برای وروددارندوخروج موادازسطح بدن انجام میشود؛بیشتر کرمهای پهن،انگل اندومراحل رشدونموخودرادربدن چندموجودزنده ازجمله انسان طی می کنند. مثلاًنوزادکرم کدوکه درگوشت گاوآلوده،زندگی می کند، میتواندواردبدن ماشودودرآنجابالغ وبزرگ شود؛سالهادر روده باقی بماندوضمن مصرف غذای گوارش یافته ممکن است باعث انسدادروده شود.

20- سه گروه عمدةکرمهای پهن رانام ببرید.

کرم پلاناریا؛کرم برگی شکل)کپلک( ؛کرم نواری)کدو(

21-ویژگی كرم هاي لوله اي رابنویسید.

این کرمهابرخلاف بی مهرگان؛دستگاه گوارش دهان ومخرج دارند. اگرچه معمولاً انواع انگل آن مثل آسکاریس؛کرمک وکرم قلابدارمعرفی می شود،ولی بعضی زندگی آزاددارند. تعدادی ازآنهادرخاک زندگی میکنندکه پس ازخوردن باکتریهاوقارچها،ترکیباتی رابه خاک اضافه می کنندکه باعث رشدبهترگیاهان میشود.تخم کرمهای لوله ای انگل بیشترازطریق آب وسبزیجات آلوده،واردبدن میشودودردستگاه گوارش به کرم بالغ،تبدیل میشود.

22-علائم وجودآسکاریس را نام ببرید.

دردناحیهٔ شکم،بی اشتهایی،اسهال وبدخوابی،

23-وجودخارش درناحیهٔ مخرج کودکان ازعلائم احتمالی وجود...........است.کرمک

24-یکی ازدلایل کم خونی ممکن است وجود..................دربدن باشد. کرم قلابدار

25-مطمئن ترین راه تشخیص کرمهای انگلی دربدن چیست؟

مراجعه به آزمایشگاههای تشخیص طبی وانجام آزمایش مدفوع است.

26- کیست هیداتیک چیست؟

نوعی کرم پهن که دررودهٔ سگ،زندگی می کند. تخم این کرم می تواند همراه سبزیجات،واردبدن انسان ودامهاشودودرکبدوشش تولیدغده هایی کیسه مانندوپرآب کندکه به آن کیست هیداتیک می گویند.

27-ویژگی كرم هاي حلقوي رابنویسید.

کرمهای حلقوی بدنی حلقه حلقه،نرم وماهیچه ای دارند. بیشترکرمهای حلقوی زندگی آزاددارند؛ولی تعدادکمی نیز انگل اند. این کرمهابرخلاف کرمهای قبلی علاوه بردستگاه گوارش،دستگاههای عصبی،گردش خون ودفع موادزائد،راهم دارند

28-چرا پوست کرم هابایدهمیشه مرطوب باشد؟

پوست کرم هابایدهمیشه مرطوب باشدچون مویرگهای فراوانی دارد. این وضعیت امکان جذب اکسیژن موردنیازراازطریق پوست فراهم می کند.

29-دو نمونه ازکرم های حلقوی را نام ببرید.

کرم خاکی،نمونهٔ معروف آنهاست که وجودآن درزمین های کشاورزی،اهمیت زیادی دارد. زالو،نمونهٔ دیگری ازکرمهای حلقوی است که زندگی انگلی داردوازخون جانوران دیگر،تغذیه می کند.

30- ویژگی نرم تنان رابنویسید.

نرم تنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سخت به نام صدف بدن را دربر گرفته و از آن حفاظت می کند.بیشتر آن ها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشكی، زندگی می کنند

31-کاربرد های نرم تنان رادر زندگی ما  بنویسید.

از صدف نرم تنان در تهیه ابزار های زینتی ؛صنایع ،داروئی , بهداشتی تهیه نخ بخیه و ،تولید کلسیم قابل جذب ،استفاده می کنند؛ استخراج مرواریدازدرون صدف دوکفه ای هانیزیکی ازفوایدنرمتنان است که ازلحاظ اقتصادی بسیاراهمیت دارد.

32-نمونه هایی از نرم تنان را نام ببرید. حلزون ؛ليسه ؛هشت پا؛ دوكفه اي ؛ده پا ( نرم تن مركب

 33-اززالوچه استفادهای میشود.

درطب سنتی اززالواستفاده میشد؛درپزشکی نوین نیزبه آن روآورده اند.

34-بعضی ازنرم تنان مثل حلزون ولیسه،از................ به شمارمیروند. آفات گیاهی

35-پرورش صدفهای مرواریدسازچندین قرن است که درکشورهای مجاوردریامنبع ........... است. درآمد

36-مشهورترین وباارزشترین مرواریدهای جهان ازصدفهای مرواریدساز................به دست می آمده است. خلیج فارس

37-درجزیرهٔ قشم پروژهٔ کشت وپرورش.....................درحال انجام است. صدف

38-ویژگی بندپایان رابنویسید.

بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بند هایی تشكیل شده است؛ بندپایان،بزرگترین گروه جانوران رادرروی زمین،تشکیل می دهندکه تقریباًدرهمهٔ زیستگاههای روی زمین،یافت می شوند. درمیان آنهاحشرات ازبقیه،فراوانترند.

39-چرا بندپایان رابه این نام می نامند؟

بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بند هایی تشكیل شده به همین دلیل به آن ها بندپایان می گویند.

40-چهار گروه بندپایان را نام ببرید. حشرات ؛عنكبوتيان؛سخت پوستان ؛هزارپايان

41-وظیفه اسکلت خارجی چیست.

بعضی حشرات اسکلت خارجی وسختی دارندکه عضلات به آن متصل است و محافظت ازاندامهایداخلی می کند

42-چرا حشرات پوست اندازی می کنند.

سخت بودن اسکلت خارجی،جلوی رشدجانوررامی گیرد.به همین دلیل،بسیاری ازآنها پوست اندازی می کنند؛اسکلت قبلی راازخودجدامی کنندویک اسکلت بزرگتروجدید برای خودمی سازند

43- بندپایانرابرچه اساسی طبقهبندیمی کنند؟

بندپایان رابراساس زائده های بدن،به ویژه تعدادپاهای حرکتی درچهارگروه، طبقه بندی می کنند

44-جدول زیر راکامل کنید.

نام گروه

تعدادپایحرکتی

مثال

حشرات

6

ملخ،پروانه،زنبور،پشهو...

عنکبوتیان

8

عنکبوت،رطیل،عقرب،کنه

سختپوستان

10

خرچنگ،میگو،خرخاکی

هزارپایان

بیشتراز10 جفت

هزارپا،صدپا

45-ویژگی های ملخ را بنویسید.

دارای چشمهای مرکب و ساده می باشد2-یک جفت شاخك دارد3- شش عدد پادارد4- دو جفت بال دارد5-دارای بدن سه قسمتی می باشد(سر؛سینه ؛ شكم)6-دارای سوراخهای تنفسی در ناحیة شكم  می باشد7-دارای اندام های تولید مثلی

46-ویژگی های حشرات را بنویسید.

گروهی ازبندپایان هستندکه ازبقیه فراوانترهستند.

47-چندموردازآزاروضررهای حشراترا بنویسید.

 ازبین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ،خورده شدن چوب وکاغذتوسط موریانه،مزاحمت های مگس وپشه درهنگام استراحت،وانتشارعوامل بیماریزاتوسط حشرات

48-اهمیت حشرات رابنویسید.

اگردنیای مابدون حشره باشد،بسیاری میوه ها،سبزی هاومحصولات کشاورزی تولیدنمیشوند؛ چون گرده افشانی آنهاانجام نمی شود. ابریشم؛موم وعسل نخواهیم داشت چون اینهاراحشرات تولید میکنند. بسیاری ازجانوران مثل ماهیهای آب شیرین ازگرسنگی می میرند،چون ازحشرات و لاروآنهاتغذیه میکنند. اهمیت حشرات بعنوان موجودآزمایشگاهی به ویژه درآزمایشگاه ژنتیک وتأثیرآنهادربهداشت محیط به ویژه تخریب لاشه جانوران مرده رانیزنبایدازنظردورداشت.

49-ویژگی های عنکبوتیان را بنویسید.

عنکبوتیان گروهی ازبندپایان هستندکه شامل عنکبوت،رطیل،عقرب وکنه میشوند. بسیاری ازآنهاباداشتن نیش زهری معروف هستند. توانایی تنیدن تاردرعنکبوت نیزاهمیت داردکه بااینکاربسیاری ازحشرات مزاحم ماراشکارمیکنند.

50-ویژگی سخت پوستان رابنویسید.

پوستی سخت و محكم دارند. بیشتر سخت پوستان؛ذره بینی و دریازی اند و غذای جانوران بزرگ مثل ماهی ها را تشكیل می دهند.

51-چند نمونه ازسخت پوستان را نام ببرید.

خرچنگ پهن، میگو ؛خرچنگ دراز  وخرخاکی که نمونه ای خشكی زی از سخت پوستان است .

52-ویژگی هزارپايان رابنویسید.

نسبت به بقیه بندپایان کمیاب ترند. شكل ظاهری و تعداد زیاد پاها آنها را از بقیةبند پایان، متمایز می کند. تعداد پاهای هزارپایان به پانصد پا هم نمی رسد.بعضی از آنها، گوشت خوار و بعضی گیاه خوارند.

53-ویژگی های خارپوستان را بنویسید.

خارپوستان جانورانی هستند که در سطح بدن و زیر پوستشان خارهایی وجود دارد. درون بدن آنها، دستگاه گردش آبی وجود داردکه کار دستگاه های گردش خون ، تنفس و دفع را انجام میدهد؛همة خارپوستان، دریازی اند

54-چند نمونه ازخارپوست را نام ببرید.

ستاره دریایی؛ توتیاو سكه شنی

55-به نظر شما وجود این جانوران در دریا ها چه اهمیتی برای ما و دیگر موجودات روی کره زمین دارد؟

56-جانور چيست؟

57-جانوران چه ویژگی ها یی دارند؟ همه جانوران پرسلولی اند از سلول های یوکاریوت تشكیل شده اند ؛سلول های جانوری دیواره سلولی ندارند . در اکثرجانوران سازمان بندی سلولی تا حد تشكیل اندام و دستگاه های مختلف وجود دارد.هر دستگاه در بدن با اهداف خاصی بوجود آمده است .در بیشتر جانوران اسكلت خارجی یا داخلی وجود دارد که ضمن اتصال ماهیچه ها به آن از بافت های بدن حفاظت می کنند.

[ad] Empty ad slot (#3)!

دعوت برای کمک به  افزایش کارایی این پست.

  • نویسندگی . اگر مایل هستید که سوالات مربوط به این پست را پر بار تر کنید می توانید از از طریق ثبت نام عمل کنید.
  • برنامه نویسی.. پروژه های زیر برای این پست برنامه نویسی کاربردی احتیاج دارد.
  1. پردازش اطلاعات موجود در بخش پرینت.به این صورت که سوال را انتخاب کرد ، و با زدن دکمه پردازش ، بتوان آن را پردازش کرد. یا کاملاً تغییر داد.
  2. سورت شدن اتوماتیک اعدادردیف بعد از حذف سوال. به این صورت که وقتی سوالی را حذف کردیم ردیف ها بصورت اتوماتیک سورت شوند . مثلاً اگر سوال ۵ را حذف کردیم بصورت خودکار ۶به ۵ و ۷به۶ و ۸به ۷ و الا آخر سورت شوند. یعنی مثل نامبرینگ ورد عمل کند.
  3.  در سلول مجموع نمرات ،جمع نمره ها بصورت اتوماتیک انجام شود.
  4. دکمه ای برای ایجاد یک برگه امتحانی تصادفی برای هر امتحان وجود داشته باشد . به این صورت که وقتی روی دکمه کلیک می شود . یک ورقه امتحانی کامل از سوالات همان درس ،۲۰ نمره ای یا ۱۵ نمرهای که سوالات بصورت تصادفی انتخاب شده اند ایجاد شود.
  5. با کلیک کردن روی دکمه پرینت ، پاسخ نامه هر سوال نیز بصورت جداگانه بعد از سوالات پرینت شود .
هر گونه کپی برداری از ایده و طرح ممنوع است.