هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش نی غواصی

۲۱ نی غواصی مقدمه: یکی از اختراعات انسان ها درست کردن  زیر دریایی است. درست کردن زیر دریایی ها به آدمی این توانیی را داد که مانند ماهی ها در زیر اب غوطه ور شود و در هر عمقی از آب شناور باقی بماند. هدف: مشاهده و بررسی شناوری و اثرچگالی بر آن جمع آوری…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ث(۴۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۲ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی ۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی