هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

گزارش کار آزمایش جوشاندن آب بدون گرما

آزمایش جوشاندن آب، بدون گرما مقدمه: در حالت عادی به دلیل فشار هوا ، آب نمی جوشد. اگر آب را گرم کنیم ، مولکول های آب بخار می شوند و در نتیجه ی افزایش فشاربخار مایع، آب شروع به جوشیدن می کند. نقطه جوش به دمایی گفته می شود که فشار هوا برابر فشار بخار…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی