هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش اقیانوسی از هوا

آزمایش اقیانوسی از هوا مقدمه: هوای کرۀ زمین برای ساکنین آن بسیار اهمیت دارد. اما این هوا از چه ساخته شده است. ویژگی های آن چیست. آیا مقدار گازهای درون هوا ، همیشه ثابت است و یا با تغیرات گرما و ارتفاع تغییر می یابد. آیا گرما در آن تاثیری دارد. بدون هوا زنده نمی…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی