هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

آزمایشگاه

سلام  دانش آموزان عزیز، یکی از مهم ترین مسایلی که در انجام یک تحقیق باید رعایت شود ثبت همه مشاهدات و آزمایش های انجام شده در دفتر پروژه است تا بتوانید در مرحله تنظیم فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها به آن ها مراجعه کنید شما باید یاد بگیرید که از مشاهدات خود در آزمایشگاه، گزارش نویسی کنید.  

در کلاس های آموزشی شما موظف به تحویل گزارش پس از انجام آزمایش هستید، ولی عادت کنید حتی وقتی که برای خودتان کار می کردید، در هر آزمایش گزارش کار بنویسید تا تمام وقایع به صورت مستند، مکتوب و دقیق در پوشه ی تحقیقی شما باشند. 

در حقیقت دفتر گزارش های آزمایشگاهی نسخه ای قابل استناد از تحقیق های شما هستند. حال دفتری تهیه کنید و روی جلد آن بنویسید: دفتر گزارش های آزمایشگاهی، گرچه این دفتر برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی قواعد تنظیم این دفتر یکسان است. قواعد زیر باید به ترتیب رعایت شوند:

  1.  عنوان آزمایش و تاریخ اجرای آزمایش: بالای صفحه ی گزارش سمت راست عنوان آزمایش و روبه روی آن در سمت چپ تاریج اجرای آزمایش را بنویسید.
  2.   هدف آزمایش: یک یا دو جمله درباره ی هدف آزمایش بنویسید.
  3.  مقدمه:هدف از نوشتن مقدمه آن است که نشان دهید چرا تصمیم به اجرای این آزمایش گرفته اید. (معمولاً دو تا سه پاراگراف در این قسمت نوشته می شو.(د

امیدوارم موفق باشید.

آزمایشگاه علوم تجربی۱

گزارش کار آزمایش های

مربی

کاوشگری

دستورالعملی

 

آزمایشگاه علوم تجربی۲

گزارش کار آزمایش های

مربی

کاوشگری

دستورالعملی