هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟

چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟ محل انجام آزمایش: نام مدرسه یا نام جایی که آزمایش را انجام میدهید بنویسید. نام مربی یا استاد: مقدمه: با پدید آمدن لامپ های کم مصرف دیگر مهتابی ها کاربردشان کم رنگتر شده است. ولی باید بدانید که یک لامپ مهتابی شامل یک استوانه شیشه ای به قطر تقریبی ۳ت…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( خرید اکانت ۳ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۶ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : :, خرید اکانت ۱ماهه آزمایشگاه علوم تجربی۱ : و خرید اکانت ۹ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : ).
ورود نام نویسی