هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش چگونه میتوان یک چگالی سنج ساده ساخت

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( خرید اکانت ۱ماهه ).
ورود نام نویسی
Miandowab لطیف
٢٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۵۴(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 8-Very High
رطوبت ٢۵.۵۴(in)
  • 0
  • 2,963
  • 181
  • 3,724
  • 479