هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته

آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته محل انجام آزمایش: نام مدرسه یا نام جایی که آزمایش را انجام میدهید بنویسید. نام مربی یا استاد:………………. مقدمه: گیاهان با استفاده از انرژی نورانی غذا می سازند. هدف: بررسی اثر نور بر تولید نشاسته در بخش های فتوسنتز کنندهٔ گیاه. جمع آوری اطلاعات: فتوسنتز، فرایندی است…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
  • 1
  • 535
  • 95
  • 478
  • 80