هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش محلول نمکی حساس

گزارش کار آزمایش محلول نمکی حساس هدف: یادگیری واکنش برگشت پذیری مواد و ابزار مورد نیاز: بشر – نمک خوراکی – بالون حجمی – لوله ی آزمایش – اسید هیدروکلریک –آب مقطر دستور کار: مقدار ۵mL آب در یک بشرریخته و به آن ۲/۵ g نمک خوراکی اضافه میکنیم.بعد از حل شدن کامل نمک در…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 1
  • 546
  • 97
  • 478
  • 80