هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش قایق بخار

آزمایش قایق بخار محل انجام آزمایش: نام مدرسه یا نام جایی که آزمایش را انجام میدهید بنویسید. نام مربی یا استاد: مقدمه: می توان با استفاده از نیروی بخار ماشین ها را به حرکت در آورد. هدف: مشاهده وبررسی نحوه کار ساده ترین ماشین گرمایی جمع آوری اطلاعات: اولین ماشین بخار را پاپن در سال…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی