هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش حرکت آب با گرمای دست

حرکت آب با گرمای دست مقدمه: آیا گرما حجم مواد را تغییر میدهد؟ آیا تغییرات حجم می تواند باعث تغییرات فشار گاز های هوا شود؟ هدف: نشان دادن رابطه فشار و دمای گاز جمع آوری اطلاعات: گرما باعث افزایش جنبش مولکولی می شود. طبق قانون عمومی گازها، با افزایش دما، فشار گاز ها نیز بیشتر…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 1
  • 279
  • 60
  • 1,403
  • 542