هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گالری تصاویر

Miandowab لطیف
١۶(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٧۴(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 4-Moderate
رطوبت ٢۵.٧۴(in)
  • 0
  • 2,815
  • 145
  • 2,988
  • 476