هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود
Miandowab لطیف
١۶(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٧۴(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 4-Moderate
رطوبت ٢۵.٧۴(in)
  • 0
  • 2,818
  • 147
  • 2,988
  • 476