هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوال

نمونه سوالات امتحانی

برای دانلود هریک از سوالات امتحانی روی آن کلیک کنید.

فصل اول زیست دهم

فصل اول زیست دهم

امتحان میان ترم زیست شناسی دهم تجربی

سوالات امتحان میان ترم زیست شناسی دهم تجربی

نمونه امتحان قوه ای زیست دهم

سوالات درس زیست دهم فصل ۱و۲

 

امتحان میان ترم زیست دهم

نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی – چهارم تجربی – نوبت دوم

نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی – چهارم تجربی

نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی – چهارم تجربی – نوبت اول

نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی – چهارم تجربی – نوبت اول

نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی – چهارم تجربی

نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی – چهارم تجربی – نوبت اول

نمونه سوال زیست شناسی ۱ – شهریور

نمونه سوال زیست شناسی ۱ – دوم تجربی

نمونه سوال زیست شناسی ۱ – میان ترم

نمونه سوال زیست شناسی ۱ – دوم تجربی

نمونه سوال زیست شناسی ۱ – دوم تجربی

نمونه سوال زیست شناسی ۱ -شهرور

نمونه سوال خرداد – زیست شناسی ۱ – دوم تجربی

نمونه سوال زیست شناسی ۲ – سوم تجربی -میان ترم

نمونه سوال زیست شناسی ۲ – سوم تجربی – میان ترم

نمونه سوال زیست شناسی ۲ – سوم تجربی – نوبت اول

نمونه سوال زیست شناسی ۲ – سوم تجربی – نوبت اول

نمونه سوال زیست شناسی ۲ – سوم تجربی – نوبت اول

نمونه سوال میان ترم- زیستشناسی ۱ – دوم تجربی

61366-100x100

نمونه سوال بهداشت و ایمنی کار – دوم کار دانش – میان ترم

kh (1)

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی – هشتم -نوبت اول

تفکر

تفکر و سبک زندگی – هشتم -نوبت اول

نمونه سوال مبانی کار با رایانه – دوم کار دانش –

تفکر

زیست شناسی 1-دهم تجربی-نوبت دوم

سوالات امتحان زیست شناسی ۱- دهم تجربی -خرداد ۹۶

Miandowab لطیف
١۶(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٧۴(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 4-Moderate
رطوبت ٢۵.٧۴(in)
  • 0
  • 2,818
  • 147
  • 2,988
  • 476