هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود
آزمایش های مربی

آزمایش انتقال انرژی

هدف از آزمایش: مشاهده وبررسی انتقال و تبدیل انرژی  بعد از رها سازی توپ بسکتبال از ارتفاع ۵۰سانتیمتری مشاهده شدکه توپ از ۵۰سانتیمتر ، کمتر بالا آمد. توپ کوچکتر تنیس ازهمان ارتفاع ۵۰ سانتی متری رها شد.این توپ نیز از ۵۰سانتیمتر، کمتربالا آمد. البته از توپ بسکتبال بیشتر بود.البته این بستگی به نوع مواد الاستیکی…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( خرید اکانت ۳ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۶ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : :, خرید اکانت ۱ماهه آزمایشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۹ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : و خرید اکانت۱ماهه آزمابش های فصل دوم ، آزمایش های مربی: ).
ورود نام نویسی